2012./2013. mācību gads

Jaunumi

Reflektanti studijām varēs pieteikties elektroniski. Vairāk šeit.

Riebiņu vidusskolas pedagogu aktivitāšu uzskaitījums 2012./2013.m.g. šeit.

Riebiņu vidusskolas izglītojamo ārpusstundu rezultatīvo aktivitāšu uzskaitījums 2012./2013.m.g. šeit.

Riebiņu vidusskolas labāko sportistu uzskaitījums 2012./2013.m.g. šeit.

Rīkojums par valsts pārbaudes darbu komisijām šeit.

Riebiņu vidusskolas maija ciklogramma šeit.

Riebiņu vidusskolas (neklātiene) 2. semestra 2012./2013.m.g. sesijas un pārbaudījumu grafiks šeit.

Karjeras ceļvedis 2013 šeit. 

Mācību līdzekļi 2013./2014. mācību gadam šeit.

 

09.07.2013 | Vidusskolēni saņem atestātus un sertifikātus

6. jūlija rītā mūsu vidusskolas absolventi saņēma ar nepacietību gaidītos atestātus un sertifikātus. Sveicām ne tikai dienas skolas beidzējus, bet arī vakarskolēnus un neklātniekus. Lai veicas arī turpmāk! Fotogalerija.  

 

09.07.2013 | Starppaudžu dialogs

Mūsu skola piedalās skolēnu un vecāku cilvēku starppaudžu dialogā, veidojot kopīgu izdevumu tiešsaistē ar citām Eiropas skolām. Vairāk informācijas šeit.  

 

 

09.07.2013 | Projekta „Kopā vienā saules ziedā” atklāšanas pasākums Riebiņu vidusskolā

2013.gada 27.jūnijā Riebiņu vidusskolā notika ģimeņu iepazīšanās pasākums, uz kuru bija aicinātas visas ģimenes – bērni kopā ar vecākiem, kuri bija aizpildījuši Ģimeņu pieteikuma anketu ar mērķi iesaistīties ģimeņu apmaiņas programmā projekta „Kopā vienā saules ziedā” ietvaros. Projekta komanda un sadarbības partneri sniedza atkārtotu informāciju par projekta būtību un sasniedzamajiem rezultātiem. Ģimenes ļoti veiksmīgi sakontaktējās savā starpā, padarbojās radošajās darbnīcās. Veidojot sadarbību tika ņemtas vērā bērnu intereses, hobiji, vecums u.c.  Apmaiņas ģimenes tika nokomplektētas atbilstoši iecerēm, nebija nepieciešamība meklēt neplānotus risinājumus. Projektā kopā iesaistās 26 ģimenes – 11 viesģimenes un 15 ģimenes, kuras sūta savus bērnus uz viesģimenēm. Tika noslēgti trīspusējie sadarbības līgumi. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Fotogalerija.
 

Projekta vadītāja Ineta Anspoka

 

09.07.2013 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2013

No 13 līdz 15 jūnijam Ventspilī norisinājās Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde 2013. Šīs sacensības notiek reizi divos gados un startē skolas vecuma sportisti, sacenšoties pašvaldību komandu sastāvos. Kopumā bija iespēja startēt 26 olimpiskajos sporta veidos. Riebiņu novada komandu veidoja skolēni kuri dzīvo Riebiņu novadā. Kandidāti tika atlasīti pēc sava reitinga galda tenisā, pēc izpildītā normatīva vieglatlētikas disciplīnās, pēc neatlaidības un vēlēšanās saistīt savu brīvo laiku ar sportu. Riebiņu novada deputātu sēdē tika izvērtēta komanda un piešķirts nepieciešamais finansējums dalībai sacensībās. Mums bija nodrošināts viss nepieciešamais- transports, naktsmītnes, ēdināšana, sporta tērps. Uzskatu, ka pirmo reizi startējot Riebiņu novada jaunieši uzrādīja labus rezultātus. 2500 dalībnieku vidū izcīnītas sekojošas vietas. Rezultāti: Anna Škuratova - 1500m - 4.v., Ligita Tumāne- 3000m/soļ.-5.v., Rasma Ormane -galda teniss -7.v., Ruslans Daņilovs un Edgars Molnieks - pludm.volejbols- 9-12.v.
Tāda veida sacensības ir ne tikai vairāku gadu treniņos ieguldītā darba galarezultāta apkopojums, bet arī stimuls nākotnei- trenēties, attīstīties un pilnveidoties. Stimuls sporta skolotājiem/ treneriem aizraut bērnu ar sporu, gatavoties ne tikai Olimpiādei, bet arī citām sacensībām. Šoreiz jauniešiem bija svētki, kādus viņi nekad neaizmirsīs. Sporta fanu svētki - Olimpiāde, kura notika tepat Latvijā, ar tādu pašu vienaudžu dalību galvenās lomās. Nelielā, bet labi nokomplektētā ar sporta būvēm Ventspils, ļāva vienā vietā vērot vairākus sporta veidus un iedvesmoties no redzētā. No visas komandas Liels paldies domes priekšsēdētājam Ilmāram Meluškānam un novada izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas vadītājai Ārijai Pudulei par atbalstu un padomu. Nākošie olimpieši gatavojaties līdz - 2015 atlika divi gadi!! Sporta skolotāji un sporta laukumi jūs gaida. Fotogalerija.

 Delegācijas vadītāja Mārīte Pokšāne.

 

09.07.2013 | 12. klases izlaidums

Fotogalerija no 12. klases izlaiduma apskatāma šeit. 

 

09.07.2013 | Mācību gada noslēgums

Fotogalerija no mācību gada noslēguma apskatāma šeit. 

 

27.06.2013 | Dokumentu izsniegšana

Atestātu un sertifikātu izsniegšana vidusskolas absolventiem - 6. jūlijā plkst. 10:00.

 

21.06.2013 | 9. klases izlaidums

Fotogalerija no 9. klases izlaiduma apskatāma šeit. 

 

14.06.2013 | Izlaidumi Riebiņu vidusskolā

Aicinām uz izlaiduma sarīkojumiem:

 • 9. klasēm - šī gada 15. jūnijā plkst. 18:00 Riebiņu vidusskolā;
 • 12. klasei - šī gada 21. jūnijā plkst. 18:00 – svinīgā daļa Riebiņu kultūras centrā,
  plkst. 21:00 – pasākuma turpinājums un balle Riebiņu vidusskolā.

 

 

30.05.2013 | Konkurss "Cielaviņas gudrības grozs"

RIEBIŅU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AICINA 1. – 12. KLAŠU SKOLĒNUS PIEDALĪTIES
LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS KONKURSĀ "CIELAVIŅAS GUDRĪBAS GROZS"

 • Konkursam jāpiesakās līdz 7. jūnijam Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā;
 • Konkurss notiek no 8. jūnija līdz 25. augustam;
 • Par katru izlasīto grāmatu var saņemt 1 uzlīmi pareizi atbildot uz 2 jautājumiem par grāmatas saturu;
 • Visvairāk uzlīmju ieguvušie lasītāji saņems pārsteiguma balvas. 

 

28.05.2013 | Sēru vēsts

Mūžībā aizgājis mūsu skolas skolotājs Egils Ukstiņš. Atvadīšanās 31.maijā plkst.14.00 Riebiņu kapos.
In memoriam skatīt šeit.

 

 

 

 

 

 

24.05.2013 | Projekts "Kopā vienā saules ziedā"

Šobrīd biedrība „Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja”, sadarbojoties ar Riebiņu vidusskolu, uzsāk projekta „Kopā vienā saules ziedā” realizāciju. To finansē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Projekta „Kopā vienā saules ziedā” mērķis nostiprināt latviešu valodas prasmes mazākumtautībām un nepilsoņiem un nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu Latgalē. Projektu mērķa grupa ir 20 Preiļu, Viļānu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 8 dienas dzīvos viesģimenēs. Projekta realizācijas laiks 2013.gada 1.maijs - 3.novembris, kopējās izmaksas ir 4000,00 Ls. Aicinām pieteikties dalībai programmā. Interesentiem jāpiesakās līdz 2.jūnijam projekta vadītājai Inetai Anspokai (tālr. 28669395, inetaanspoka@apollo.lv, riebinuvsk@riebini.lv). Vairāk informācijas šeit.

 

24.05.2013 | Pēdējais zvans

17. maijā tāpat kā citās skolās, izskanēja pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem. Tagad jau ir sākušies valsts pārbaudes darbi un mēs vēlam veiksmi tajos. Fotogalerija.

24.05.2013 | Māmiņu diena

Māmiņu dienas priekšvakarā 10. maijā izskanēja tradicionālais koncerts māmiņām. Skolā varēja arī apskatīt māmiņu portretu izstādi. Bet otrā klases skolēni savām māmiņām bija sarūpējuši neparastu dāvanu – tomātu stādiņu. Fotogalerija.

24.05.2013 | Riebiņu novada izglītības iestāžu mācību gada noslēguma svētku pasākums

31 .MAIJĀ, PLKST.11.00 RIEBIŅU KULTŪRAS CENTRĀ NOTIKS RIEBIŅU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA SVĒTKU PASĀKUMS.

Programmā:
Skolu prezentācijas ”Mūsu zaļais stūrītis Latvijai”;
Skolēnu priekšnesumi;
Apbalvošana par sasniegumiem 2012. /2013.m.g.

24.05.2013 | Konkurss "Krievu valoda, literatūra un kultūra: skatiens no XXI gadsimta"

23.maijā Daugavpils Universitātē notika konkursa „Krievu valoda, literatūra un kultūra: skatiens no XXI gadsimta” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas pārstāvji. Priecājamies par mūsu panākumiem – 11.klases skolniece Oksana Bulova saņēma uzvarētāja diplomu (radošo un pētniecisko darbu grupā), bet 10.klases skolnieks Vladimirs Jemeļjanovs – diplomu par 3.vietu radošo darbu grupā. Goda rakstus pasniedza arī skolotājiem – Innai Kabarei un Annai Meluškānei.

 

22.05.2013 | "Jumalāni" Kuldīgā un Alsungā

19.maijā, 1002 dalībnieku vidū bija arī „Jumalāni”. Pasākuma norises vietas Kuldīga un Alsunga ar savu īpašo, savdabīgo kultūrvidi ir ļoti interesantas ikvienam. Šī pasākuma mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību. Un vēl varētu teikt, ka jaunajiem folkloristiem tie ir arī sava veida dziesmu svētki, grandiozākais pasākums visa gada laikā.
Sarīkojuma tēma šogad bija „Gudru ņēmu padomiņu”. Tas nozīmē, ka ikvienam nepieciešams meklēt saikni ar iepriekšējām paaudzēm, „ņemt gudro padomiņu”, pielāgot to mūsdienām, izmantot senču gudrību arī šodien.
Tāls brauciens nozīmē ne tikai piedalīties sarīkojuma pasākumos, bet arī ieraudzīt ko jaunu. Šoreiz Jūrkalnes stāvkrastu un Ventas rumbu.
Paldies no visiem braucējiem mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai, Riebiņu novada domei un, protams, Riebiņu novada šoferiem Aināram Osmanim un Jānim Litavniekam par lielisko braucienu!. Fotogalerija.

17.05.2013 | ZZ čempionāts 2013

 Šogad sacensības tiks veltītas Spēkam un Prātam – diviem elementiem, kuru mijiedarbība ir svarīga skolēnu vispusīgai attīstībai. Lai kvalificētos ZZ Čempionāta pusfinālu sacensībām, skolēniem bija jāveic mājasdarbs - jādemonstrē radoša pieeja un jārada pilnīgi jauns sporta veids, kurā apvienots kā prāta, tā arī spēka treniņš. Labākie mājasdarbu veicēji, arī Riebiņu vidusskolas 8.klases skolēni un audzinātāja Inna Zenovjeva, tikās ZZ Čempionāta pusfinālā 30. aprīlī Daugavpils Olimpiskajā centrā. Daugavpils sacensībās kopumā piedalījās aptuveni 2500 skolēnu, kuri 90 klašu konkurencē sadalīja 30 ceļazīmes uz lielo čempionāta finālu Arēnā Rīga. Lai cīņa par erudītākās un sportiskākās klases titulu noritētu godprātīgi un būtu kā lielisks piedzīvojums, ko atcerēties ikvienam dalībniekam, skolēni saņēma daudz pārsteiguma dāvanu.
Cilvēka zināšanu līmeni un attieksmi pret apkārt notiekošo veido ne tikai mācību stundu laikā apgūtais, bet arī dažādā pieredze, ko var gūt ārpus skolas. ZZ Čempionāta līdzšinējie panākumi lieliski parāda, ka jauniešiem ir interese par aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Fotogalerija.

 

17.05.2013 | Vieglatlētika 2013

No 8. Līdz 9.maijam Preiļu sporta skolas stadionā norisinājās šī mācību gada pēdējās skolēnu sporta spēles  vieglatlētikā. Sacensības organizēja un par balvām rūpējās Riebiņu novads. Skolēni pārstāvēja ne tikai personīgi sevi, bet arī skolu. Kopumā startēja 18 skolas no Riebiņu, Aglonas, Preiļu, Vārkavas un Līvānu novadiem. Mūsu skolas godu aizstāvēja 38 skolēni no 4 līdz 12.klasei. Kopvērtējumā atvedām 25 medaļas, saules iedegumu un pieredzi. Skolēnu brigāde tiesāja tāllēkšanas sektorā skolotājas Skaidrītes Vulānes vadībā. Diplomus (dizainere Inga Meluškāne) un medaļas  pasniedza Evelīna Visocka kopā ar Lauru Golubevu. Par sacensību sagatavošanas darbiem atbildēja un sacensību dienā pāri visam lidoja novada sporta un veselības MA vadītāja M.Pokšāne, sadarbībā ar galveno tiesnesi J.Upenieku. Fotogalerija.

 

17.05.2013 | Sporta diena 2013

„Ko tik vari, veikli dari!”- viens no sporta dienas moto, kas 3.maijā  izskanēja Riebiņu vidusskolas telpās, stadionā un apkārtnē. Censoņi bija visi, kas ieradās aktīvi sportot, tiesāt sacensības un atbalstīt savējos.
1.-4.klašu grupai bija savs dienas plāns. Sākumā skolēni veidoja plakātus par tēmu  „sports mūsos”, un arī skaisti tos prezentēja. Vēlāk tie sacentās atraktīvās stafetēs. Pats interesantākais uzdevums visiem likās orientēšanās, kur vajadzēja doties skolas apkārtnē meklēt kartē norādītus objektus, kas bija apzīmēti ar cipariem. Atrastajās vietās katras klases kolektīvs iemūžināja sevi dažādās pozās, kas bija norādītas uzdevumā.  Sportoja arī 5. – 12. klašu skolēni.
Pēc objektu meklēšanas un skriešanas visi mielojās ar gardi pagatavoto putru, tēju un cepumiem, par ko lielu paldies sakām pavārēm! Noslēgumā apskatījām sabildētās fotogrāfijas un priecājāmies par labi izdevušos dienu. Neiztikām bez diplomiem un balviņām. Katra klase ieguva savu titulu, bet visi jau savā ziņā ir labākie. Skolotājs Egils Ukstiņš izrādījās veiklākais lidojošā šķīvīša mešanā. Paldies klašu audzinātājiem par aktīvu līdzdalību pasākumā! Fotogalerija.

 

17.05.2013 | Alpīnisma sienas atklāšana

Sporta skolotāja Mārīte pokšāne 16.maijā piedalījās sabiedriskā centra «Līči» organizētajā pasākumā, kur notika alpīnisma sienas atklāšana. "Interesanta gan tā lieta pie mūsu kaimiņiem," teica Mārīte. Fotogalerija.

 

 

17.05.2013 | Viesošanās Sīļukalna pamatskolā 14. maijā

Riebiņu vidusskolas pašpārvaldes grupiņa – Laura Golubeva, Elīza Kabakova, Andra Struka, Ernests Zalāns skolas direktores Inetas Anspokas pavadībā tikās ar sākumskolas skolēniem un 8.-9.klašu izglītojamajiem.
Projekta „Ekodomu ekspresis” ietvaros piedāvājām iespēju tieši bērniem veidot priekšstatu par apkārtējo vidi, par skaistākajām vietām tepat Latvijas novados. Dāvinot krāsojamās grāmatiņas, mudinām veidot jaunu un interesantu vides aizstāvja tēlu. Lielākie skolēni ar interesi noklausījās informāciju par Riebiņu vidusskolas skolēnu iespējām radoši darboties, pašizpausties, popularizēt skolas un novada vārdu tuvākā un tālākā apkārtnē. Sirsnīgu paldies sakām skolas direktorei un pedagogu kolektīvam par pretimnākšanu un viesmīlību. Fotogalerija.

 

17.05.2013 | Jauno vides pētnieku konkurss

Jauno vides pētnieku konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās. Konkurss notika sestdien, 11. maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Jauno vides pētnieku konkurss šogad notika jau 22. reizi, un tas ik gadu pulcē jauniešus no visas Latvijas dalīties ar savu pētījumu rezultātiem. Zinātniski pētnieciskā daba tēma varēja būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums, piemēram, dzīves kvalitātes uzlabošana, uzlabojot ūdens kvalitāti, ūdens resursu izmantošana un pārvaldība, ūdens un notekūdeņu attīrīšana. Šogad konkursam bija pieteikti 57 dalībnieki no 22 skolām no visas Latvijas. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 12.klases skolniece Indra Kodore ar darbu „Riebiņu novada Feimankas upes un Pieniņu ezera ūdens tīrība” skolotājas Anitas Podziņas vadībā. Paldies par jūsu pētīšanas prieku un dalīšanos savos atklājumos ar vienaudžiem! Fotogalerija.

 

07.05.2013 | Fizikas pēcpusdiena 10. klasēm

Šī gada 30. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās konkurss „Fizikas pēcpusdiena 10. klasēm”. Konkursā piedalījās komandas no Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, un kuplā komandu skaitā tika pārstāvēta Preiļu Valsts ģimnāzija. Dienas gaitā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas fizikā, spēja rīkoties nestandarta situācijās un pierādīt savu radošumu un atraktivitāti. Riebiņu vidusskolas komandu veidoja Andra Struka, Gunda Pastare, Anastasija Jemeļjanova skolotājas Aleksandras Masļakovas vadībā.
 

 

03.05.2013 | Pasākumi Riebiņu bibliotēkā

7. maijā plkst. 14:30 - konkurss „Iepazīsim Eiropu!” – 7. klase.
8. maijā plkst. 15:00 – valodu viktorīna „Cik labi es pazīstu Eiropas valodas?” – 8. klase. Afišu skatīt šeit.

11. maijā plkst. 14:00 Riebiņu bibliotēkā "Iepriecini māmiņu".
Radošajā darbnīcā aicinām piedalīties 2. – 4.klašu skolēnus. Afišu skatīt šeit.
 

 

03.05.2013 | Sveiciens Latvijas Brīvības svētkos!

Latvijas Republikas Neatkarīgas deklerācijas pasludināšanas 23. gadadienas priekšvakarā visu klašu skolēni savās klasēs uz skolas tāfelēm veidoja apsveikumus Brīvības svētkos. Svētku apsveikumu fotoalbums šeit. 
 

 

03.05.2013 | Talka

Mums patīk dzīvot sakoptā vidē, tāpēc talkā piedalās ik gadus gan lielie, gan mazie. Arī šogad Talkas dienā parūpējāmies, lai skolas apkārtne būtu skaista un sakopta. Fotogalerija. 

 

03.05.2013 | UNESCO Asociēto skolu projekts

25. aprīlī Valmieras Valsts ģimnāzijā un Valmieras sākumskolā pulcējās UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolu pārstāvji, lai diskutētu par ilgtspējīgu attīstību, mantojumu un to nozīmi izglītībā. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja direktore Ineta Anspoka un direktora vietnieki Rita Pudāne un Juris Čižiks.
Seminārs tika noslēgts ar svinīgu starptautisko sertifikātu pasniegšanu UNESCO ASP skolām.  
 

 

03.05.2013 | Latvijas vēstures pētījumu konkurss skolēniem: „Lietas -  likteņu liecinieces”.

6.-8.klašu skolēni konkursā varēja piedalīties individuāli, grupās un arī veselām klasēm. Neparastākā bija paredzētā darba forma - savāktos attēlus, intervijas un pārējo informāciju, bija jāapkopo multimediju prezentācijā. Darbi tika vērtēti pēc pieciem kritērijiem, no kuriem vissvarīgākie bija pētījuma oriģinalitāte un patstāvīga vēstures avotu vākšana. Vērtējot tika ņemts vērā arī savāktais informācijas daudzums un kvalitāte, kā arī informācijas apkopojums vienotā stāstā. Savu radošumu skolēni varēja parādīt prezentācijas noformējumā.
26. aprīlī Latvijas okupācijas muzeja telpās notika konkursa noslēgums, ieskats skolēnu prezentācijās un labāko prezentāciju autoru uzstāšanās, folkloras kopas «Vilki» priekšnesums un, protams, apbalvošana. 8.klases kolektīvs klases audzinātājas Innas Zenovjevas vadībā ieguva 2.vietu klašu kopvērtējumā un saņēma 480 latu lietu prēmiju. Atzinību par dalību konkursā un 100 latu lielu stipendiju saņēma 6.klases skolniece Rasma Ormane. Apsveicam! 
 

 

03.05.2013 | Jauniešu Saeima

 Šā gada 26.aprīlī notika viens no populārākiem Saeimas organizētiem pasākumiem – Jauniešu Saeima 2013, kurā varēja piedalīties 100 jaunieši no visas Latvijas. Lai piedalītos Jauniešu Saeimā jauniešu galvenais uzdevums bija izplānot kādu konkrētu ideju, kuru vajadzēja publicēt Jauniešu Saeimas mājas lapā. Publicēt savas idejas jaunieši varēja no 18. februāra līdz 1.aprīlim. Par šo ideju bija jānobalso vismaz 100 cilvēkiem un idejai jāierindojas  labāko ideju topā.
5.vietā, šajā topā, ierindojas mūsu pašmāju Riebiņu vidusskolas 12.klases skolniece Taīsija Novikova ar savu ideju izglītības uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā. Kā pati Taīsija saka, ka konkurence bija ļoti liela un katra balss bija zelta vērtībā. Pateicoties 5.vietai ideju topā, Taīsija Novikova kļuva par Jauniešu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas līdzpriekšsēdētāju. Tas ļāva turpmāk ierindoties Jauniešu Saeimas prestižāko deputātu skaitā. Taīsija Novikova tika izvirzīta Baltijas Asamblejas delegācijā. Baltijas Asambleja notiks 2014.gadā un tajā piedalīsies 20 jaunieši.
Pati Taīsija ir ļoti laimīga par visu padarīto, neraugoties uz lielo slodzi.  

 

03.05.2013 | Latvijas Riteņbraucēju apvienības izsludinātā skolēnu projektu darbu konkursa rezultāti

 Latvijas Riteņbraucēju apvienības ekspertu grupa ir noslēgusi skolēnu projektu darbu vērtēšanu. Pēc ilgām diskusijām eksperti izlēma, ka pirmā vieta šogad netiek piešķirta, toties divu darbu autori izpelnījušies dalītu otro vietu. Balvas iegūs arī trešās vietas ieguvēji.
Dalītas otrās vietas ieguvēji ir Kārlis Kampāns no Ķeguma komercvirziena vidusskolas un Laura Golubeva no Riebiņu vidusskolas. Katrs no viņiem saņems augstas drošības pakāpes velosipēdu saslēgu, kā arī diplomu no Latvijas Riteņbraucēju apvienības. Vairāk informācijas šeit.
 
 

 

30.04.2013 | Orientēšanās sacensības "Izjūti  un atklāj Rīgu!" Vecrīgā

 26. aprīlis  notika komandu orientēšanās sacensības "Izjūti  un atklāj Rīgu!" Vecrīgā, Rīgas vēsturiskajā centrā. Orientēšanās sacensībās tika aicinātas piedalīties UNESCO Asociēto Sskolu projekta dalībskolu komandas. Riebiņu vidusskolas sastāvā bija Elīza Kabakova, Gunda Pastare, Vladislavs Stabulnieks, Uldis Zalāns, kopā ar skolotāju Mārīti Pokšāni. Komandām tika izsniegtas Rīgas kartes, 10 kontrolpunktu numuri, apraksts ar norādēm uz kontrolpunktu (objektu) atrašanās vietu. Vēl bija jāizpilda rakstisks tests „Sen to Rīgu daudzināja”. Mūsējie izcīnīja 5.vietu no 12 komandām. Malači! Fotogalerija. 
 

29.04.2013 | Basketbolā iegūts galvenais kauss

Riebiņu vidusskolas meiteņu komada novada basketbola sacensībās izcīna galveno kausu. Komandas sastāvu kuplināja ne tikai esošās skolnieces, bet arī bijušās. Skolas darbinieces veidoja komandas mugurkaulu. Žēl ka nevarējām izveidot otro skolas komandu, jo vidusskolas meitenes aktīvi piedalās ne tikai sporta pasākumos, bet savas brīvdienas izmanto, lai pilnveidotos citos priekšmetos. 
 

26.04.2013 | Parlamenta dalībnieki apmeklē novada skolas

Riebiņu vidusskolas parlamenta dalībnieki – Laura Golubeva un Uldis Zalāns piektdien, 19.aprīlī, apmeklēja Riebiņu novada Dravnieku un Galēnu pamatskolu, lai pastāstītu par parlamenta darbu un dažādām citām aktivitātēm skolā. Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.
 

26.04.2013 | Novada skolu sākumskolas apciemojums programmas "Ekodomu ekspresis" ietvaros

Piektdien, 19. aprīlī, mēs - skolotāja Silvija Avotiņa, Lāsma Mazjāne, Ķūķis ( Ernests Zalāns) un Elīza Kabakova - apciemojām Stabulnieku un Galēnu pamatskolas 1. – 4. klašu skolēnus, kur Ķūķis stāstīja viņiem par savu ceļojumu pa Latviju un mēs viņam palīdzējām! Mazie uzzināja daudz jauna par katru Latvijas novadu - to skaisto dabu un apskates objektiem. Visi aktīvi atbildēja uz mūsu jautājumiem un mūsu stāstītajā bija tik tiešām ieinteresēti. Tāpat sākumskolnieki saņēma arī dāvanas – Riebiņu vidusskolas kalendārīšus un krāsojamās grāmatas! Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.
 

26.04.2013 | Ciemos Viļānu vidusskolā

19. aprīlis bija pēcpusdiena, kad kārtējo reizi devāmies pie mums jau ierastiem ciemiņiem uz Viļānu vidusskolu. Šoreiz iemesls bija viņu Tuc-Tuc Televīzijas otrā dzimšanas diena. Bija liels prieks, ka viņi par mums atcerējās un uzaicināja ciemos atkal. Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.
 

26.04.2013 | Konference „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

25. aprīlī mazākā daļiņa skolas parlamenta apmeklēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizēto konferenci „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā” kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.
 

26.04.2013 | Izaugsmes forums

Trešdien, 17. aprīlī, mēs, Riebiņu vidusskolas komanda – Taisija Novikova, Arina Rubļova, Laura Golubeva un Edgars Stabulnieks apmeklējām konkursa „Izaugsmes forums” pusfinālu, kurš notika Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Vairāk informācijas šeit.
 

26.04.2013 | 9.a klase - laikraksta DIENA konkursa "KAS NOTIEK?" uzvarētāji Latgalē!!!

Šogad konkursa uzvarētāji Latgalē ir Riebiņu vidusskolas 9.a klase, klases audzinātāja Ināra Dronga.  Pateicos Riebiņu novada domei par sapratni, atbalstu un pretimnākšanu transporta jautājumu risināšanā. Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.
 

25.04.2013 | "Pulkā eimu, pulkā teku"

18.aprīlī Līvānu novada kultūras centrā  norisinājās Dienvidlatgales  novada bērnu un jauniešu folkloras kopu  sarīkojums-skate «Pulkā eimu, pulkā teku». Šī gada pasākuma tēma ir «Gudru ņēmu padomiņu».
Pasākumā ar dziesmām, jautrām rotaļām, skanīgu instrumentu spēli un jestrām dejām piedalījās 11 folkloras kopas, tostarp arī mūsu skolas „Jumalāni” kopā ar savām vadītājām Āriju Bergmani-Sprūdžu un Ritu Pudāni. Koncertprogrammā tika atklāta šīgada tēma: tautas gara vērtību pārmantojamība, vecvecāku, vecāku, krustvecāku gudrie dzīves un sadzīves padomi.
Sarīkojumu skatījās, filmēja un novērtēja Valsts izglītības satura centra folkloras jomas speciālistes  Māra Mellēna un Dina Liepa. Fotogalerija
Pēcpusdienā notika  interaktīvas darbnīcas, kopīgas rotaļas un danči. Vienu no darbnīcām vadīja mūsu skolas skolotāja Alla Solovjova.
 

25.04.2013 | Mācību ekskursija uz Rīgu

18.aprīlī 6. un 7.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz galvaspilsētu Rīgu.
Viņi apskatīja lidostu „Rīga”, kur iejutās pasažieru lomā, kā arī iepazinās ar pilota un stjuarta profesiju, Dzelzceļa muzejā noklausījās lekciju un apskatīja muzeja eksponātus, tostarp, dažāda tipa vagonus, Saules muzejā uzzināja informāciju par Saules sistēmu un Visumu kopumā, savukārt Dabas muzejā mazliet arī pastrādāja, aizpildot darba lapas. Ekskursija tradicionāli noslēdzās atpūtas centrā „Lido". Fotogalerija
Ekskursanti saka paldies skolas direktorei Inetai Anspokai par iespēju doties mācību ekskursijā, kā arī skolas autobusa šoferim Aināram Osmanim aizvešanu un atvešanu mājās.
 

24.04.2013 | Radošās darbības nedēļa radi!2013!

Mēs katrs esam spilgts, radošs punkts! Apvienojoties mēs varam radīt krāšņu, pamanāmu zīmējumu. Spējam kļūt par vienu no iedvesmojošākajām valstīm pasaulē – ar spēcīgām kultūras un radošajām industrijām, konkurētspējīgu un radošumu veicinošu izglītību, ekonomiku, radošu pārvaldību.
Mēs esam radoši un sākam sadarboties, lai būtu patiesi tas, kas esam – spēkpilni un talantīgi.
radi!2013 mērķisir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā - izglītībā, kultūrā, uzņēmēj vidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā - un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. Radi!2013 nedēļas koncepts šeit. Radošās nedēļas darbības radi!2013 aktivitātes Riebiņu vidusskolā šeit.

19.04.2013 | Bibliotēku nedēļa no 22. - 28. aprīlim!

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996.gada 23.aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Fotogalerija.

Bibliotēku nedēļas pasākumus Riebiņu vidusskolā skatīt šeit.

 

19.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam  folkloras kopu "Jumalēni" ar veiskmīgu uzstāšanos koncertā - skatē un iegūto iespēju pārstāvēt Dienvidlatgales novadu "Pulkā eimu, pulkā teku 2013" Nacionālajā sarīkojumā. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājām Ārijai Bergmanei - Sprūdžai un Ritai Pudānei. Fotogalerija

 

19.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 8. klases skolnieci Elīnu Cakuli ar iegūto 1. vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 8. klasēm.. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Aleksandrai Masļakovai. 

 

19.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 9. a. klases skolnieci Gundu Pastari ar iegūto 2. vietu un Anastasiju Jemeļjanovu ar iegūto 3. vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē 7. - 9. klasēm. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Natālijai Smukšai.

 

17.04.2013 | Cīruļputenis 2013

Riebiņu vidusskolas skolēni piedalījās sacensībās "Cīruļputenis 2013", kuras notika Preiļos. Fotogalerija.

 

16.04.2013 | Ekskursija

Dienā, kad Superpuika startēja Rīgā, 4.un 5.klases skolēni pabija arī Kara muzejā, iepazinās ar Rīgu un Vecrīgu. Fotogalerija.

 

12.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 7. klases skolnieku Andreju Holopovu ar iegūto 3. vietu 12. atklātajā "Preiļu novada skolu datorātrrakstīšanas konkursā" un 3. vietu 6. atklātajā "Latgales reģiona skolu datorātrrakstīšanas konkursā. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Annai Meluškānei

 

12.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 5. klases skolnieku Arni Tuču ar iegūto 2. vietu konkursa "Superpuika 2013" finālā. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājam Guntaram Ormanim. 

 

12.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 9.a klases kolektīvu laikraksta "Diena" konkursa "Kas notiek? 2012" uzvarētāju!

 

12.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 9.a klases skolnieci Annu Vulāni ar iegūto atzinību karikatūru konkursā "Runča piedzīvojumi... māksliniekam 86". Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Rutai Vjaksei. 

 

12.04.2013 | Starptautiskais SMU festivāls

10. aprīlī JA-YE Latvija sadarbībā ar Swedbank jau 5 reizi organizēja Starptautisko SMU Festivālu. Festivālā piedalījās un savas biznesa idejas prezentēja jaunie uzņēmēji no 10 valstīm. JA-YE Latvia Festivāla ietvaros uz Rīgu tika uzaicinātas arī mūsu skolas SMU vadītājas Alla Solovjova un Inna Zenovjeva, kur guva jaunu pieredzi un iedvesmu turpmākajam darbam. Visas dienas garumā bija iespēja gan apskatīt stendus, gan doties ekskursijā uz Saeimu, kā arī piedalīties jau skolotāju iemīļoto lektoru Vandas Daukštes un Sandras Slokenbergs sagatavotā seminārā. Fotogalerija.

 

 

 

 

12.04.2013 | Superpuika 2013

9. aprīļa pēcpusdienā Rīgas Cirka arēnā par Latvijas superpuikas titulu sacentās tehniskās jaunrades nama «Annas 2» rīkotā tradicionālā konkursa desmit finālisti, starp kuriem šogad bija iekļuvuši arī Vitālijs Pavlovs (Preiļu 1. pamatskola) un Arnis Tučs (Riebiņu vidusskola). Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija.

 

 

 

 

09.04.2013 | Izaugsmes forums

4.aprīlī mūsu skolas komanda -Andra Struka, Laura Golubeva, Taisija Novikova, Edgars Stabulnieks, skolotājas Innas Zenovjevas vadībā, piedalījās apmācībās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Apmācības sastāvēja no piecām meistarklasēm, kuru ietvaros tika sniegtas ne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskais ieskats uzņēmējdarbībā, piem. „Uzņēmējdarbības juridiskie aspekti, atbalsts biznesa attīstībai”, „Idejas pamati, vērtības un nozīme”, “Kā ir būt uzņēmējam?”, „Kā pasniegt savu ideju?”. Pateicamies par atbalstu skolas padomes pārstāvim Mārim Stabulniekam. Vairāk informācijas šeit.  Fotogalerija. 

 

 09.04.2013 | Riebiņu vidusskolas jaunsargi

Riebiņu vidusskolas jaunsargi aplūko medību trofeju izstādi un zemessardzes 35.Nodrošinājuma bataljona telpas. Ekskursiju organizēja jaunsargu vienības instruktors Valērijs Pastars. Vairāk informācijas šeit.  Fotogalerija.

 

 

05.04.2013 | Lekcija par uzņēmējdarbību laukos

Šodien Riebiņu vidusskolā notika lekcija par tēmu "Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās". Fotogalerija.

 

05.04.2013 | Apsveicam!

Sveicam 8. klases skolnieci Elīnu Cakuli ar iegūto 3. vietu, 9. a. klases skolnieces Anastasiju Jemeļjanovu un Gundu Pastari ar iegūto atzinību Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē Rēzeknē. Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Aleksandrai Masļakovai. 

 

 

03.04.2013 | Noslēdzies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss – konference

2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātē pulcējās labākie Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni, lai konferencē prezentētu savus zinātniski pētnieciskos darbus.
Atklāšanas pasākumā konferences organizētāji izteica pateicību un pasniedza dāvanas skolām par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā. Turpinājumā skolēni devās uz darba grupām aizstāvēt savus zinātniski pētnieciskos darbus.
Arī šogad skolēni savos darbos atspoguļoja pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, piemēram, Fotonu nanoarhitektūru pētījumi smecernieku dzimtas vabolēm, Pozitīvas domas kā svarīgākā cilvēka dzīves panākumu atslēga, Politiskā karikatūra kā likuma pārkāpums, Metode ar PEM elektrolīzeru saražotā ūdeņraža daudzuma prognozēšanai, Fantoms cilvēkā - literārajā un psiholoģiskajā aspektā utt. Kopumā konferencē 19 darba grupās tika prezentēti 165 zinātniski pētnieciskie darbi. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Laura Golubeva, Taisija Novikova, Aija Šmukste. 
Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureāti mācās arī mūsu skolā: Laurai Golubevai tika piešķirts 2.pakāpes diploms pedagoģijas sekcijā un Aijai Šmukstei 3. pakāpes diploms psiholoģijas sekcijā. Meitenēm ir tiesības pretendēt ārpus konkursa studijām DU bakalaura studiju programmās. Pateicības par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā saņēma pedagogi Ruta Vjakse un Ineta Anspoka.
Konferences noslēgumā ekspertu komisija savā darba grupā paziņoja konkursa rezultātus, nosaucot labākos darbus un izvirzot tos uz Latvijas 37.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - konkursu Rīgā. Kopumā uz  konferenci Rīgā tika izvirzīti 53 labākie zinātniski pētnieciskie darbi, tai skaitā mūsu skolas 11.klases skolniece Laura Golubeva, skolotājs-konsultants Ruta Vjakse. Apsveicam!
 

 

26.03.2013 | Māmiņu, meitiņu konkurss

Ārā vēl valda ziema un sals, bet pavasaris jau ienācis mūsu skolā, izrotājis Rozā zāli ar sniegpulksteņiem, pūpoliem un 15. martā saaicinājis uz pavasarīgiem svētkiem Māmiņas, Meitiņas un visus sākumskolēnus.
Konkursa dalībniecēm  kopīgi bija jāveic  dažādi uzdevumi: jāatpazīst mūsu skolas skolotājas un meitenes, ātri un veikli jāizlasa pogas no pupām, jāpazīst ziedi, kurus varētu dāvināt māmiņai, kopīgi jāapglezno puķu podiņš, jāsaliek un jānoskandē tautasdziesma par māmiņu, kā arī jāparāda veiklība un saskaņota darbošanās sportiskā uzdevumā.
Konkursa žūrija šoreiz bija īsti vīrišķīga, jo to pārstāvēja Jānis Čižiks, Jāzeps Laizāns, Lauris Uzulnīks un Ernests Zalāns.
Lielās un mazās konkursa dalībnieces darbojās draudzīgi, mīļi un vienoti un saņēma šādas nominācijas: Anna Marija un māmiņa Irina—VEIKLĀKĀS, Margarita un māmiņa Skaidrīte—DRAUDZĪGĀKĀS, Dana un māmiņa Oksana –   RADOŠĀKĀS, Evelīna un māmiņa Sanita—ČAKLĀKĀS, Sintija un māmiņa Ieva—ERUDĪTĀKĀS.
Paldies visām drosmīgajām, atsaucīgajām māmiņām, kuras atrada laiku atnākt, piedalīties un uzvarēt. Fotogalerija.

 

26.03.2013 | Pasaules ūdens diena

2013. gads ANO dalībvalstīs pasludināts par Starptautisko ūdens sadarbības gadu. Pasaules ūdens dienā (22.marts) ikviens tika aicināts īpaši aizdomāties par ūdens jautājumiem. Par ūdeni klimata pārmaiņu kontekstā, par ūdeņu tīrību, ūdens pieejamības, piegādes un attīrīšanas problēmām, kā arī ūdens kvalitāti. Starptautiskā ūdens sadarbības gada sauklis ir „Ūdens, ūdens būs visur, ja vien pratīsim dalīties”. Arī mūsu skolā šī diena ik gadus tiek atzīmēta. Šoreiz ar saistošu spēli „Ūdens un fakti” 7. klases skolēniem, ko savukārt veidoja un organizēja 11.klases skolniece Jeļena Kolesnikova kopā ar skolotāju Jeļenu Saulīti. Spēles autore Ļena uzskata, ka „šī spēle skolēnus ieinteresēja un arī lika aizdomāties par ūdens vajadzību un nozīmi ne tikai cilvēkam, bet arī visam dzīvajam kopumā”.. Fotogalerija.

 

26.03.2013 | Pedagoģisko lasījumu konference

2013. gada 25. martā Viļānu vidusskolā notika Starpnovadu (Dagdas novads, Ludzas novads, Riebiņu novads, Viļānu novads) vidusskolu pedagoģisko lasījumu konference "Mācīšanas un mācīšanās process skolēna personības pilnveidē". Sākumā notika pasākuma svinīga atklāšana, kurā uzstājās gan saimnieki, gan sponsori, gan viesi no novadiem un vienojās atziņā, ka šādas tikšanās ir ļoti nepieciešamas, lai bagātinātos, dalītos pieredzē, smeltos jaunas idejas. Pēc tam darbs ritēja trijās sekcijās. Uzstāšanās dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas pedagogi: Mārīte Pokšāne ( "Sportisko aktivitāšu ietekme uz skolēna personības pilnveidi"), Inna Zenovjeva ( "Radošās darbnīcas kā mācību metode"), Alla Solovjova ( "Origami māksla").  Fotogalerija. Konferences programma.
.

 

26.03.2013 | Notiks konkursa Superpuika 2013 fināls

Konkursa Superpuika 2013 fināls ir aizraujošs un iedvesmojošs pasākums bērniem un ģimenei, kurš norisināsies 9.aprīlī pl. 15.30 Rīgas Cirkā.

Lai izcīnītu kāroto Superpuikas titulu, savā starpā spēkosies Mārtiņš Putniņš, Klāvs Putenis, Andris Tīrums no Rīgas, Raivis Hofmanis no Jelgavas, Mārtiņš Jēkabs Ausmanis un Pauls Ēriks Skujiņš no Stalbes, Vitālijs Pavlovs no Preiļiem, Aivars Kristiāns Rullis no Valkas, Arnis Tučs no Riebiņu vidusskolas un Edgars Barkāns no Aizupes.
Par tehniska rakstura aizraujošiem priekšnesumiem rūpēsies vienkoču meistars Rihards Vidzickis, Karters velotriālisti, Samba de Riga perkusionisti, šefpavārs Elmārs Tannis kopā ar puikām, kā arī cīņu eksperti. Pie skaņu pults DJ Krii. Pasākuma tēma - Ostas noslēpums.
Vēlam veiksmi Arnim!
.

 

26.03.2013 | Jaunrades konkurss Naaizmērstulei

8. Latgales lauku skolu audzēkņu jaunrades darbu konkurss, kas veltīts dzejniecei Naaizmērstulei, ir noslēdzies ar skaistu pasākumu 2013. gada 20. martā Aglonas vidusskolā. Konkursā piedalījās 125 skolēni no 30 skolām, 15 darbi bija uzrakstīti latgaliešu valodā. Visi latgaliešu valodā rakstītie darbi jau ir aizsūtīti uz Lakugu un gaida savu rindu publicēšanai. Vairāk lasīt šeitFotogalerija.  LAKUGĀ publicēti Lauras Otsones un Gundas Pastares Naaizmērstules konkursa darbi. Lauras Otsones darbu var izlasīt šeit, Gundas Pastares - šeit.

 

26.03.2013 | Zinātnes festivāls

23. martā notika Rīgas Tehnsikās universitātes Zinātnes festivāls, kur piedalījās Rasma Ormane un Dairis Ļebedevičs no Riebiņu vidusskolas, skolotājs - konsultants Guntars Ormanis. Ar Zinātnes festivāla programmu var iepazīties šeit. Fotogalerija.

 

22.03.2013 | Apsveicam!

Apsveicam skolēnu pašpārvaldi ar izcīnīto 1. vietu un iegūto titulu "Latgales reģiona gada pašpārvalde 2013". Īpašs paldies skolotājai Silvijai Avotiņai.

 

 

22.03.2013 | Titulu "Latgales pašpārvalde 2013" iegūst Riebiņu vidusskola!

Savu ceturtdienu 21. martu, dienu tieši pirms brīvdienām neliela parlamenta daļiņa pavadīja Rēzeknē. Kāpēc mēs tur bijām un ko mēs darījām? Mēs piedalījāmies konkursā ar nosaukumu „Latgales reģiona pašpārvalde 2013”.
Manuprāt, pats galvenais konkursā bija ļoti labi sagatavot mājasdarbu. Jo uz vietas visu izšķīra vienīgi erudīcijas konkurss, kurā bija 15 jautājumi. Un kā pierādījās, tad mēs bijām vislabākie no labākajiem! Un ir tik neizsakāms prieks un lepnums. Skatoties uz šo balvu, diplomu un atceroties visu dienā piedzīvoto liekas, nu kā? Vai tiešām mēs to izdarījām? Bet JĀ, tas tikai pierāda to, ka ne mirkli nedrīkst apstāties un jāceļ latiņa tikai augstāk un augstāk. Bija prieks nest savas skolas vārdu un likt tam būt pirmajam, izceļot to starp visām Daugavpils, Rēzeknes un arī citu novadu skolām. Arī mazi mēs spējam paveikt daudz ko un šoreiz tas pierādījās. Vairāk lasīt šeit. Fotogalerija.

Parlamenta prezidente Laura Golubeva

 

 

22.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam 8. klases skolnieci Līgu Struku ar iegūto 1. vietu, 9. a. klases skolnieci Anastasiju Jemeļjanovu ar iegūto 1. vietu , 9. a klases skolnieci Elīzu Kabakovu ar iegūto 2. vietu novada krievu valodas olimpiādē.  Par sagatavošanu īpašs paldies skolotājai Annai Melušānei. 

 

 

22.03.2013 | Apsveicam!

Apsveicam folkloras kopas "Jumalāni" kapelu ar iegūto 1. vietu Dienvidlatgales konkursā "Klaberjakte 2013". Lai veicas finālā Rīgā. Īpašs paldies skolotājām Ārijai Bergmanei - Sprūdžai un Ritai Pudānei .

 

 

22.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam 9. a. klases skolnieci Gundu Pastari ar iegūto atzinību no žūrijas komisijas un 2. vietu no Daugavpils Universitātes Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu 8. jaunrades darbu konkursā.  Īpašs paldies skolotājai Ritai Pudānei.

 

 

22.03.2013 | Zinātniski pētnieciskie darbi

Darbs pie ZPD – viena no apmācības procesa sastāvdaļām vidusskolā.
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbību Latvijas Republikā īsteno atbilstoši vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu interešu izglītības prasībām. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbību raksturo patstāvīgā zinātniskā rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās, un šo darbību vada konkrētās zinātnes nozares speciālisti – darba vadītāji.
Mūsu skolā jau ir savas ZPD rakstīšanas tradīcijas. 10. klasē skolēni mācās strādāt ar zinātnisko literatūru, analizēt informāciju un apkopot to savā darbā. Svarīgi ir iemācīties pareizi,  atbilstoši noteikumiem noformēt savu darbu.
11.klases skolēni parasti turpina savu tēmu no pagājušā gada, tāpēc viņu mērķis ir izstrādāt projekta darbus. Dažādi skolēni izvēlas skolas pasākumu organizāciju. Piemēram, pavisam drīz būs Ūdens diena, kuru vadīs Jeļena Kolesnikova.
Protams, pats nopietnākais darbs ir 12.klases skolēniem. Viņi jau prot ne tikai strādāt ar zinātnisko literatūru, bet arī ir iepazīstināti ar prasmēm strādāt ar zinātnisko aparatūru un pētījuma metodēm.
Šobrīd mēs varam pateikt, ka šī mācību gada darbs pie ZPD ir veiksmīgi pabeigts. Marta sākumā notika skolēnu ZPD aizstāvēšana. Pēc tradīcijas, vertēšanas komisijas sastāvā bija arī skolas padomes pārstāvji: Imants Kokins, Juris Pastars, Māris Stabulnieks. Komisija pievērsa uzmanību tēmas amjomam, prasmei strādāt ar darba prezentāciju un iepazīstināt ar to auditoriju.
Paši skolēni, analizējot savu darbu, atzina, ka esot apmierināti ar to, ka  šis posms viņu dzīvē ir pārvarēts un viņi ir saņēmuši ne tikai labas atzīmes, bet arī bagātu pieredzi, kura nepieciešama tālākizglītībai.

Inna Kabare, skolas direktora vietniece izglītības jomā

 

22.03.2013 | Svece! Iz pūra!

28.februāris – pats marta priekšvakars – atnāca ar ikgadējo 12. klases Žetonu vakaru „Zili zaļi brīnumi”. Divpadsmitie nudien (vismaz paliela daļa no viņiem) bija turējuši sveci zem pūra, un tikai šajā pasākumā atklājās, cik lieliski aktieri un dejotāji, runātāji un dziedātāji viņi ir.
Dzirkstošs humors, jautrība, mazliet skumju, pateicības vārdi vecākiem un skolotājiem – tā dažos vārdos varētu raksturot vakaru.
Lai gan klasē skolēnu nav daudz, 12.klase bija iestudējusi gan nelielas ludziņas, kur labi zināmie pasaku varoņi saskārās ar gluži mūsdienīgām lietām un cilvēkiem, gan sagatavojusi visai smieklīgu, tomēr pamācošu horoskopu. Rauties nācās ne pa jokam, jo dažs labs izspēlēja ne vienu vien lomu!
Un tad, kā jau ierasts, nāca svinīgā daļa, kur paldies divpadsmitie sacīja klases audzinātājai Annai Meluškānei, skolotājiem, skolas darbiniekiem un, bez šaubām, saviem vistuvākajiem, vismīļākajiem cilvēkiem – vecākiem.  Arī skolas direktore Ineta Anspoka jau tradicionāli dāvāja topošajiem absolventiem  pildspalvas ar katra vārdu, vēlēdama, lai tās nes veiksmi valsts pārbaudes darbos, lai tās ir piemiņa par skolu, kurā lielākā daļa pavadījusi divpadsmit gadus, no maziem bērneļiem izaugot par skaistām meitenēm un staltiem puišiem.
Veiksmi , divpadsmitie! Neturiet arī eksāmenos sveci zem pūra! Jūs taču to varat. Fotogalerija.

Izdošanos vēlot, Rita Pudāne, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

15.03.2013 | Brīvdienas

Izglītojamo pavasara brīvdienas no 2013. gada 22. marta līdz 28. martam.

Lai jaukas brīvdienas!

 

15.03.2013 | Sacensības biatlonā un jaunsargu pārgājiens

Riebiņu vidusskolā notika sacensības biatlonā. Fotogalerija ar šī pasākuma bildēm šeit.

Martā notika Riebiņu vidusskolas Jaunsargu pārgājiens, kura laikā jaunieši labāk izprata jaunsargu misiju. Šī gada 2. martā, saulainā, bet aukstā ziemas dienā - 312. Preiļu Jaunsargu vienības Riebiņu vidusskolas stiprākie un izturīgākie jaunsargi kopā ar savu instruktoru devās ziemas pārgājienā pa Riebiņu tuvāko apkārtni. Lielākajai daļai jaunsargu tas bija pirmais ziemas pārgājiens. Pārgājiena laikā mēs izmēģinājām cik ''viegli" ir pārvietoties pa piesnigušu apkārtni. Mācījāmis pārvietoties un orientēties ar kartes palīdzību. Mācījāmies iegūt malku un kurināt ugunskuru. Gatavojām pārtiku un vārījām garšīgu tēju. Jaunsargi iepazinās ar ziemas izdzīvošanas pamatiem - kā pareizi jāģērbjas ziemas laikā, ko darīt apsaldējumu gadījumā, kā palīdzēt saviem draugiem, ja tie ir apsaldējušies. Runājām par pārtikas un ūdens nozīmi ziemas apstākļos. Ļoti lielu atsaucību un jautrību izraisīja mazgāšanās sniegā.
Neiztika bez kurioziem, bērni mēģinot žāvēt drēbes apsvilināja zeķes, cimdus, un dažs pat apavus. Taču arī šie starpgadījumi ir pieredze kuru var iegūt tikai pašam kaut ko darot un mēģinot.

Noslēgumā gribu pateikt, ka visiem dalībniekiem pārgājiens ļoti patika, jaunieši bija gatavi pat palikt un nakšņot mežā, ko mēs noteikti tuvākajā laikā īstenosim. Fotogalerija.


Valērijs Pastars,
312. Preiļu jaunsargu vienības
instruktors.

 

13.03.2013 | Vecāku kopsapulce

20. martā plkst. 13:30 Rozā zālē notiks Riebiņu vidusskolas vecāku kopsapulce. Afišu skatīt šeit. 

No 18. - 24. martam e - prasmju nedēļa. Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē. E - prasmju nedēļas ziņas šeit.

 

12.03.2013 | Riebiņu vidusskolas skolēnu komanda novada sacensībās galda tenisā izcīna otro vietu

Riebiņu novada Galēnu pamatskolas sporta zālē 9.martā norisinājās ikgadējais galda tenisa turnīrs. Februāra mēnesis skolas sporta zālē pagāja pie tenisa un novusa  galdiem. Pēc stundām un starpbrīžos risinājās skolas turnīrs šajās divās sporta spēlēs. Aktīvāki bija zēni. 6.-12.klašu pārstāvi gatavojās skolas labākā titulam, kā arī viens no mērķiem bija sagatavoties novada sacensībām. Novusā skolas komandai (Kristaps Pastars, Uldis Zalāns un Jūlija Mihailova) pietrūka meistarības vai veiksmes lai ierindotos labāko trijniekā. To ties galda tenisa sacensībās, kuras notika 9.martā Galēnos, Rasma Ormane, Uldis Zalāns un Viktors Maslobojevs skolas kausu krājumu veiksmīgi papildināja.
Cerams  nākošgad meitenes būs aktīvākas, zēni meistarīgāki un skolas komandu skaits dubultosies. Bet šogad vēl būtu jāpacīnās zem basketbola groziem novada sacensībās. Fotogalerija.

 

08.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam 11. klases skolnieci Lauru Golubevu ar iegūto 2. vietu, 12. klases skolnieci Arinu Rubļovu, 12. klases skolnieku Edgaru Stabulnieku ar iegūto 3. vietu starpnovadu 3. ZPD konferencē Varakļānos. Par sagatavošanu konferencei īpašs paldies skolotājām Rutai Vjaksei, Jeļenai Saulītei, Innai Zenovjevai, Inetai Anspokai.

 

 

06.03.2013 | "Atcerēties un neaizmirst..."

8. martā plkst. 11:00 Riebiņu vidusskolā "Atcerēties un neaizmirst..." Tikšanās ar filmu režisori un fonda "Sibīrijas bērni" dibinātāju DZINTRU GEKU. 

 

 

 

06.03.2013 | Sadraudzības vakars Viļānu vidusskolā

Kā katru gadu ierasts, 14. februāris ir īpaša diena - mīlestības svētki. Tomēr šoreiz mums - vidusskolas skolēniem šie svētki izvērtās vēl īpašāki, tāpēc, ka mēs turpinājām draudzēties ar Viļānu vidusskolu, šoreiz dodoties ciemos pie viņiem. No rīta jau bija grūti pavadīt laiku stundās, domājot par to, kas mūs sagaida pēcpusdienā. Fotogalerija.

Vairāk informācijas šeit.

06.03.2013 | Jauniešiem ir iespēja virtuāli iepazīt savu nākotnes profesiju

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus iepazīt profesiju dažādību, dodoties pastaigā pa virtuālo „Profesiju Pasauli”. Interneta vietne www.profesijupasaule.lv šobrīd atklāj gandrīz 50 dažādu nozaru speciālistu darba ikdienu un izaicinājumus. Vairāk informācijas šeit.

01.03.2013 | Skolas darbinieku ekskursija

15. februārī skolas darbiniekiem bija brīnišķīga iespēja atlikt malā ikdienas darbus un doties ekskursijā uz Rēzekni, aplūkojot Latgales Kultūrvēstures muzeja ekspozīcijas. Guvām daudz iespaidu un jaukākais bija tas, ka lietuviešu mākslinieka Jonasa Pleckevičiusa darbu vidū bija arī ainavas, kas tapušas Riebiņos. Iepazināmies ar neparasto Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un piedāvātajām iespējām. Pēc tam ciemojāmies Rēzeknes 1. vidusskolā un Maltas 1. vidusskolā.  Fotogalerija.

 

 

01.03.2013 | Labestīgākais līdzcilvēks 

Valentīndienas nedēļā tradicionāli darbojās siržu darbnīca, Valentīndienas pasts, bet īpaša bija nominācijas "Labestīgākais līdzcilvēks" pasniegšana. Katra klases skolēni izvērtēja cits citu un vienojās par to, kurš viņu vidū ir izpalīdzīgākais, sirsnīgākais, draudzīgākais, labestīgākais. Tāpat darīja arī pieaugušie: skolotāji un tehniskie darbinieki. Prieks, ka katrā kolektīvā ir tādi cilvēki. Fotogalerija.

 

 

01.03.2013 | Ēnu diena 2013

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum,  rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Akcijā „Ēnu diena”  13.februārī piedalījās vairāk nekā 10 000 zinātkāru jauniešu no visas Latvijas, iepazīstot dažādu profesiju ikdienu vairāk nekā  510 uzņēmumos un iestādēs.
Mūsu skolas skolēni arī bija aktīvi. Vairāk informācijas šeit. Fotogalerija. 

Fotogalerija no ciemošanās Saeimā.

Foto no Saeimas :http://www.flickr.com/photos/saeima/sets/72157632753448185/with/8470980052/

Video:http://www.youtube.com/watchv=Z2C6VsIZiPM&list=UUdQ1YxaZG3i7ygGCdU8mPKQ&index=1
 

 

 

01.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam 2. klases skolnieci Eviju Bergmani - Sprūdžu ar iegūto 2. vietu Riebiņu novada skatuves runas konkursā. Īpašs paldies skolotājai Silvijai Avotiņai.

Sveicam 1. - 4. klases vokālo ansambli (Lāsmu Jurkāni, Veru Guļbenovu, Samantu Losevu, Margaritu Zakutajevu, Melisu Rumaku) ar iegūto 2. pakāpi Riebiņu novada vokālās mūzikas konkursā "Balsis". Īpašs paldies skolotājai Ārijai Bergmanei - Sprūdžai

 

 

01.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam Karīnu Kamlačovu ar iegūto 1. vietu un 4. klases skolnieci Margaritu Zakutajevu ar iegūto atzinību Riebiņu novada 4.  klašu kombinētajā olimpiādē. Īpašs paldies skolotājam Egilam Ukstiņam.

 

 

01.03.2013 | Apsveicam!

Sveicam 8. klases skolnieci Elīni Cakuli ar iegūto 1. vietu, 6. klases skolnieci Rasmu Ormani, 6. klases skolnieku Mareku Cakulu, 7. klases skolnieku Lauri Uzulnīku ar iegūto 2. vietu Riebiņu novada 5. - 8. klašu matemātikas olimpiādē. Īpašs paldies skolotājām Aleksandrai Masļakovai un Valentīnai Adamovičai.

 

 

22.02.2013 | Apsveicam!

Sveicam 6. klases skolnieci Rasmu Ormani ar iegūto 2. vietu un 7. klases skolnieku Lauri Uzulnīku ar iegūto 3. vietu Riebiņu novada angļu valodas olimpiādē 6. - 7. klasēm. Īpašs paldies angļu valodas skolotājām Natālijai Smukšai un Lailai Vibornai.

 

 

18.02.2013 | Reģionālais vācu valodas dzejoļu konkurss

Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra izsludinātājā dzejoļu konkursā „Sei bereit zum Valentinstag!“ („Esi gatavs Valentīndienai!”) piedalījās arī 11. klases skolniece Laura Golubeva skolotājas Natālijas Smukšas vadībā.
Konkursa ietvaros, katra dalībnieka uzdevums bija uzrakstīt dzejoli par mīlestību vācu valodā.   
12. februārī konkursa noslēguma pasākumā Daugavpils Universitātē tika apbalvoti 10 labākie, starp tiem arī Lauras Golubevas darbs.

Vairāk skatīt šeit.

 

16.02.2013 | Sēru vēsts

Aizsaulē aizgājusi ilggadējā mūsu skolas skolotāja  Monika Daugaviete. Atvadīšanās un bēru dievkalpojums 19.februārī plkst.10.00 Riebiņu katoļu baznīcā.

In memoriam skatīt šeit.

 

 

 

 

 

 

12.02.2013 | 2013.gada 15. februāris – Projektu diena Riebiņu vidusskolas izglītojamajiem

Projekta dienas pasākuma plānu skolotājiem skatīt šeit. 

Projektu dienas - patstāvīgais darbs skolēniem šeit.

Rīkojumu skatīt šeit.

 

 

12.02.2013 | Riebiņu bibliotēkā noslēgusies Bērnu un Jauniešu žūrija 2012

Janvāra beigās bibliotēkā pulcējās Bērnu un Jauniešu žūrijas eksperti, lai piedalītos noslēguma pasākumos „Ceļosim brīnumainajā grāmatu pasaulē” un „Grāmatu balle”, lai uzzinātu kādas grāmatas šogad katrā grupā ir ieguvušas vislielāko novērtējumu un atzinību.
Šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistījās 32 eksperti, kā arī 6 vecāki.
Apkopojot visas anketas tika noteiktas grāmatas, kuras savā grupā ir uzvarētājas:

 • 1. - 2. klase – Līzelotei nenāk miegs (A.Štefensmeijers)
 • 3. – 4. klase – Salmenīte un Čībiņa (S.Nopola un T.Nopola)
 • 5. – 7. klase – Atnācēji (V.Rūmnieks)
 • 8. – 12. klase – Dzīve uz ledusskapja durvīm (A.Kuipere)
 • Vecāku žūrija – Kafka un ceļojošā lelle ( Dž. Sjerra i Fabra)

Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja iesaistīties dažādās interesantās aktivitātēs: minēt krustvārdu mīklu, atšifrēt grāmatu varoņus, uzrakstīt moderno latviešu tautas pasaku, ierakstot brīvajās vietās īpašības vārdus, uzzīmēt pašiem savas grāmatzīmes, atpazīt grāmatu fragmentus, uzrakstīt grāmatu nosaukumus, kur bija doti tikai pēdējie burti un sacerēt stāstiņu, iekļaujot Jauniešu žūrijas grāmatu nosaukumus.
Visi eksperti saņēma arī piemiņas balvas – aproces - valsts karoga krāsā ar uzrakstu „Vairāk labu lasītāju!”
Čaklākie eksperti saņēma īpašas balviņas – Evija Bergmane-Sprūdža, Anna Marija Vilcāne, Rasma Ormane, Zane Teša un Tatjana Kunceviča, kā arī jaunie eksperti – Viktorija Nagle, Andrejs Vinogradovs, Marija Vinogradova, Vera Guļbenova, Dominiks Rukmans, Viktorija Pauniņa, Kristīne Sidorova un Karina Komlačova.

Liels paldies visiem, kas piedalījās un vērtēja grāmatas!

Svetlana Zahareviča,
Riebiņu bibliotēkas bibliotekāre
 

 

 

08.02.2013 | Apsveicam!

Sveicam 6. klases skolnieci Diānu Harlamovu ar iegūto 1. vietu starpnovadu mūzikas olimpiādē un izvirzīšanu 3. kārtai. Īpašs paldies mūzikas skolotājai Ārijai Bergmanei - Sprūdžai.

 

 

08.02.2013 | Mis Sniegpārsliņa un misters Sniegavīrs

Ziema iet uz beigām, un tāpēc laiks noskaidrot titulu mis Sniegpārsliņa un misters Sniegavīrs īpašniekus. Uz tiem 8. februārī pretendēja veseli divpadsmit 2. - 4. klašu skolēni: Sintija Verze, Evija Bergmane - Sprūdža, Anna Marija Vilcāne, Angelika Zakutajeva, Margarita Zakutajeva, Karina Komlačova, Ritvars Vjakse, Uldis Pauniņš, Aivis Golubevs, Dominiks Rukmans, Mareks Pastars un Artis Pastars. Ziemīgus jautājumus uzdeva un publiku izklaidēja Kupena (Laura Otsone), Sniegpārsliņa (Elīza Kabakova) un Sniega Karaliene (Lāsma Mazjāne), bet konkursantus vērtēja žūrija: Laura Golubeva, Kristaps Pastars, Andra Struka, misters Rudens (Raivis Luriņš) un mis Atvasara (Katrīna Kozure). Protams, uzvarētāji bija visi, taču par titula iegūšanu sīva konkurence izvērtās starp Ritvaru, Mareku un Arti, bet meiteņu vidū labākās bija Evija, Karina un Anna Marija.

Titulu mis Sniegpārsliņa ieguva Evija, bet misters Sniegavīrs - Artis. Fotogalerija.

 

 

08.02.2013 | Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi

7. februārī mūsu skolā viesojās dzejniece Inese Zandere. Uz tikšanos ieradās 1.-6. klašu skolēni, jo tieši viņi ir lielākie Inese Zanderes lasītāji.  2.klase ar skolotāju Silviju Avotiņu dāvanai pat bija pagatavojusi dāvanu – mīļāko dzejoļu izlasi. Ļoti interesants likās stāsts par Lupatiņiem, jaunie dzejnieces darbi, klausoties, protams, radās arī jautājumi, uz kuriem dzejniece labprāt atbildēja. Paldies par šo tikšanos! Fotogalerija.

 

 

08.02.2013 | Ekskursija uz Rīgu

Tautas gudrība māca, ka „labāk vienu reizi redzēt, nekā simts reizes dzirdēt”.  Mums tādas iespējas pavēra mācību ekskursija uz Rīgu 5. februārī.
Ekskursijas pirmais pieturas punkts bija  SIA Meristēmas Ogrē. Tur mēs varējām apskatīt, kā tiek audzēti un pavairoti augi speciālās piltuvēs. Bija interesanti redzēt, kā izskatās šie augi, un bija saistoši klausīties, kā notiek augu pavairošana.
Tālāk mēs devāmies uz Rīgas Stradiņa Universitātes Anatomijas muzeju. Mūs sagaidīja pasniedzējs, kurš dažu minūšu laikā novadīja lekciju par cilvēka ķermeņa uzbūvi. Pēc lekcijas devāmies uz muzeju. Tur mēs apskatījām cilvēka ķermeņa daļas, tas bija ļoti neparasts skats! Cilvēkiem ar vājiem nerviem tur nevajadzētu iet!
Nākamā un pēdējā ekskursijas pieturas vieta bija Latvijas Televīzijas ēka. Uzzinājām par to, kā tiek filmēti raidījumi, bija iespēja atcerēties dažus latviešu aktierus. Vēl mums palaimējās satikt Raimondu Paulu, Intaru Busuli (ar kuru arī nofotografējāmies) un grupu PeR. 
Mēs sakām lielu paldies skolotājai Anitai Podziņai un direktorei Inetai Anspokai par lielisko iespēju paciemoties tik interesantās vietās un uzzināt daudz jauna. Paldies! Fotogalerija.

12.klases vārdā – Diāna Briška

 

 

08.02.2013 | Mini zinātniski pētniecisko darbu prezentācija

Programmas „Skolas auglis” ietvaros skolēniem tiek piedāvāta arī izglītojošā programma. Viens no lielākajiem darbiem 5.-9 klasei ir mini zinātniski pētnieciskais darbs par dažādiem augļiem un ogām. 5. un 6. februārī skolēni  prezentēja savus darbus. Ļoti labi bija pastrādājuši visi, taču īpaši izcēlās 6. un 8. klase (audzinātājas Natālija Smukša un Inna Zenovjeva), kā arī  9.a klases meitenes. Fotogalerija.

 

 

04.02.2013 | Riebiņu vidusskola piesakās Patrimonito 

Turpinot aizsākto tradīciju un apzinot iepriekšējo gadu panākumus, arī 2013. gadā UNESCO Pasaules mantojuma centrs un Starptautiskais Brīvprātīgo dienests izsludināja pieteikšanos projektam ”Pasaules mantojuma brīvprātīgie 2013”, kura mērķis ir iesaistīt jauniešus no visas pasaules kultūras un vides mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā.

Atsaucību un vēlmi piedalīties ir izrādījusi Riebiņu vidusskola, kas projekta ietvaros plāno izveidot vēsturisko taku „Riebiņu vidusskola laika griežos”. Projekta mērķis ir Riebiņu kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, Latgales reģiona attīstība, kā arī dzīvesstāstu pierakstīšana un to pieejamības veicināšana.

Vairāk informācijas UNESCO mājaslapā. 

 

 

04.02.2013 | Starpnovadu 3. zinātnisko darbu konference

Mērķis: Veicināt skolēnu izziņas darbību, veidojot zinātniski pētnieciskā darba izstrādes prasmes un iemaņas.

Varakļānu vidusskolas, Viļānu vidusskolas un Riebiņu vidusskolas starpnovadu 3. zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums.

 

 

01.02.2013 | Notikumi februārī

Notikumi pielikumā.

 

 

01.02.2013 | Ekskursija uz Rīgu

Informācija pielikumā.

 

 

01.02.2013 | Apsveicam!

Sveicam 9. a klases skolnieci Anastasiju Jemeļjanovu ar iegūto atzinību starpnovadu fizikas olimpiādē. Īpašs paldies fizikas skolotājai Aleksandrai Masļakovai.

 

 

01.02.2013 | "Kā kļūt veiksmīgam?"

31.janvārī notika motivējoša lekcija „Kā kļūt veiksmīgam” 10.-12. klašu skolēniem ar mērķi rosināt vidusskolēnus aktīvi domāt par savām iespējām nākotnē un ļaut uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatu punkta. Lekcijā apkopoti pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāsti un atziņas, dzīves piemēri un pielietojamas idejas. Piedāvātās kreatīvās domāšanas tehnikas liks aizdomāties par katra personīgās izaugsmes iespējām, palīdzēs izvēlēties studiju un karjeras virzienu.
Biznesa vadības koledžā (BVK) veidotā lekcija „Kā kļūt veiksmīgam”, ko vadīja Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra direktore Ilze Beļinska, bija pozitīva, interesanta, aktuāla gan skolotājiem, gan skolēniem.  Vienas mācību stundas laikā ikviens skolēns varēja aktīvi iesaistities darba procesā. Galvenā atziņa, kuru izteica jaunieši  pēc lekcijas: “ Domāsim pozitīvi!” Fotogalerija.

 

01.02.2013 | Jaunumi futbolā

22.janvārī Preiļu 1.pamatskolas sporta zālē norisinājās sacensības minifutbolā 6.-7.klašu skolēniem. Riebiņu meiteņu komanda (Evija Meluškāne, Diāna Berovska, Natālija Hritonenko, Anastasija Kuzmenko, Aļona Smolina, Rasma Ormane un Laura Stabulniece) ierindojās 2. vietā.

Savukārt, skolotāja Skaidrīte Vulāne un 12. klases skolniece Taisija Novikova spēlē Valsts Robežsardzes sieviešu futbola izlasē.

 

 

 

 

01.02.2013 | Kalendāru izstāde

Janvāri skolas multicentrā bija skatāma kalendāru un gadagrāmatu izstāde. To apmeklēja visas Riebiņu vidusskolas klases un atsauksmes liecina, ka izstāde raisīja lielu gan bērnu,  gan pieaugušo interesi.

 

 

 

 

01.02.2013 | Rotaļnieks 2013

17. janvārī Līvānos pulcējās labākie Dienvidlatgales rotaļnieki. Katrs demonstrēja savu māku un ieguva nominācijas. Mūsu Elīna Cakule (8. klase) un Evija Meluškāne (7. klase) kļuva Lielās rotaļnieces, bet Jāzeps Laizāns (12. klase) izcīnīja Dižā rotaļnieka titulu.

 

 

 

 

28.01.2013 | Motivējoša lekcija 10.-12.klašu skolēniem "Kā kļūt veiksmīgam" Riebiņu vidusskolā!

Ceturtdien,31.janvārī plkst.12:00 Biznesa vadības koledža (BVK) vadīs motivējošo lekciju „Kā kļūt veiksmīgam” pēdējo klašu skolēniem Riebiņu vidusskolā. Lekcija ir īpaši izstrādāta, lai rosinātu vidusskolēnus aktīvi domāt par savām iespējām nākotnē un ļautu uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatu punkta. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

 

28.01.2013 | Riebiņu bibliotēkas pasākumi

1.– 4. klašu Bērnu žūrijas 2012 ekspertiem! 30. janvārī plkst. 14:00 Riebiņu bibliotēkā noslēguma pasākums "Ceļosim brīnumainajā grāmatu pasaulē". Afišu skatīt šeit.
5.– 12. klašu Bērnu žūrijas 2012 ekspertiem! 31. janvārī plkst. 15:00 Riebiņu bibliotēkā noslēguma pasākums "Grāmatu balle". Afišu skatīt šeit.

 

 

 

 

28.01.2013 | Mutes veselības centrs

Riebiņu vidusskolā ciemojās Mutes veselības centra pārstāve Agita Pudule. Fotogalerija.

 

 

 

 

18.01.2013 | Konkurss "Cieni sevi un citus internetā"

Riebiņu vidusskolas komanda (Laura Otsone, Taisija Novikova, Arnita Catlakša, Kristaps Pastars) piedalās Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra sadarbībā ar Microsoft Latvia izsludinātajā konkursā "Cieni sevi un citus internetā!". Konkursa mērķis: Konkursā jaunieši tika aicināti izstrādāt audiovizuālus (videoklipus, multiplikācijas/animācijas filmas u.tml.) materiālus, kas veicina drošu interneta lietošanu, parāda jauniešu uzvedību un rīcību internetā. Riebiņu vidusskolas skolēnu komandas veidoto videomateriālu skatīt šeit.

 

 

 

 

18.01.2013 | Masku balle 5. - 8. klasēm

17. janvārī 5. - 8. klašu skolēni pulcējās neierastā izskatā - maskās, jo 6. klase ar audzinātāju Natāliju Smukšu visus ielūdza uz masku balli. Uz šo pasākumu sestklasnieki bija aicinājuši arī četras Fejas: Intuīciju (Inetu Anspoku), Ekselenci (Innu Kabari), Eleganci (Ritu Pudāni), Mīļo Sirdi (Silviju Avotiņu). Katra klase bija sagatavojusi muzikālu priekšnesumu un jautru rotaļu. Visiem līksmu pārsteigumu sagādāja audzinātāju Mārītes Pokšānes, atālijas Smukšas, Sanitas Upenieces un Innas Zenovjevas deja. Savukārt fejas labākajām maskām piešķīra nominācijas.

Fotogalerija.

 

 

 

18.01.2013 | Konkursi Riebiņu novada skolām

Roberta Mūka nedēļas ietvaros 17. janvārī notika konkurss novada skolu komandām "Iepazīsti novadnieku Robertu Mūku". Tajā vajadzēja interpretēt Roberta Mūka dzeju, atpazīt dzejnieka darbus, spriest par izcilā domātāja atziņām. Esam gandarīti, ka mūsu skolas komanda (Anastasija Jemeļjanova, Elīza Kabakova, Lāsma Mazjāne, Dace Ormane, Gunda Pastare) ieguva pirmo vietu.

Šajā dienā sacentās arī labākie daiļlasītāji konkursā "Roberta Mūka dzejas lasījumi". Mūsu Ernests Zalāns 5. - 7. klašu grupā ierindojās 3. vietā. Bet zīmējumu un kolāžu konkursa "Roberta Mūka dzeja manā redzējumā" laureātu vidū Anna Marija Vilcāne (3. v.), Rasma Ormane (3. v.), Dace Ormane (2. v.), Vikktorija Kabare (1. v.), Jeļena Koļesnikova (2. v.).

 

 

18.01.2013 | Roberta Mūka konkursa noslēgums

16. janvārī Galēnu pamatskolā notika dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā konkursa noslēgums. Arī mūsu skolas audzēkņi Mareks Cakuls (6. klase), Gunda Pastare (9. a klase) un Jāzeps Laizāns (12. klase) saņēma atzinības, savukārt Laura Golubeva (11. klase) tika pie Riebiņu novada balvas. Fotogalerija.

 

 

18.01.2013 | Masku balle

10. janvārī uz Masku balli vidusskolēni sagaidīja ciemiņus no Viļānu vidusskolas. Pasākumā bija gan mājas saimnieku, gan viesu priekšnesumi. Varēja noskatīties  leļļu teātri, pasaku par Grinču, par Sarkangalvīti un par to, kā Ivanam, cara dēlam, sievu meklēja. Balles laikā darbojās zīlēšanas salons un foto darbnīca. 

Vakara garumā vidusskolēni spēlēja dažādas spēles, un, ņemot vērā atsauksmes, pasākums bija izdevies. Cerēsim, ka jaunie draugi pavisam drīz atkal tiksies!

Fotogalerija

 

07.01.2013 | Konkurss "Novadu spēles"

Konkursa „Novadu spēles” pirmās kārtas uzdevumu pētniecisko darbu sekmīgi sagatavoja un uz otro kārtu ielūgumus saņēma Riebiņu vidusskolas 10.klases vidusskolēni.
4.janvārī Rīgā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes organizētajā pasākumā „Novadu spēles” piedalījās Riebiņu novada komanda – Andra Struka, Evita Danilova, Laura Otsone, Andrejs Locāns, Konstantīns Zagrebajevs, kas skolotāja-konsultanta Inetas Anspokas vadībā sagatavoja mājasdarbu – uz pētījumiem balstītu ziņojumu  un piedalījās erudīcijas konkursā par reģionālās attīstības jautājumiem. Šī gada „Novadu spēļu” tēma – Mana novada nākotne. Fotogalerija

 

02.01.2013 | Skolas vārds

Iknedēļas žurnāla "Skolas vārds" izglītības profesionāļiem jaunais numurs šeit.

 

28.12.2012 | Mīļotā skolas saime!

Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas uzruna 2012. gada nogalē šeit.

 

28.12.2012 | Atskatoties uz Ziemassvētku pasākumiem

Fotogrāfijas no Ziemassvētku pasākuma, kurš notka 21. decembrī, apskatāmas šeit.  

Fotogrāfijas no akcijas "Sasildi sirdi" un sociālās aprūpes centra apmeklējuma Galēnos un Rušonā skatīt šeit.

Pasākuma "Draudzīgo rūķu skrējiens pēc piparkūkas" fotoreportāža šeit. 

 

21.12.2012 | Eglītes ienākšana skolā

Viens no jaukākajiem notikumiem Ziemassvētku priekšvakarā - eglītes ienākšana ikvienā mājā. Arī mūsu skolā 18.decembrī sagaidījām zaļo skaistuli, ko atveda gādīgie rūķi Rolands, Fredis, Pēteris, Māris, Imants un Juris. Viņi arī tēti no skolas padomes. Paldies par sagādāto prieku! Katras klases skolēni eglīti rotāja ar īpašiem sapņu maisiņiem. Lai piepildās mūsu vēlēšanās! Rūķiem par darbu direktore sniedza gardu jo gardo paldies - piparkūkas. Un cik prieka sagādāja gan mazajiem, gan lielajiem izvizināšanās zirdziņa pajūgā. Par to paldies Jurim Astičam un Aleksandram.  Fotogalerija.
 

 

21.12.2012 | 100 dienas skolā

Ko var paveikt un cik daudz var iemācīties 100 dienu laikā? To saviem viesiem - vecākiem, skolotājiem, 12., 2., 3. un 4.klases skolēniem - parādīja 1.klase un viņu skolotāja Anita Randare tradicionālajā pasākumā "100 dienas skolā".  Fotogalerija.
 

 

21.12.2012 | "Kas tie tādi draiskulīši?"

14. decembrī skolas sporta zāli ieskandināja jautri smiekli, uzmundrinājumu saucieni un uzvaras gaviles. Klāt bija sporta pasākums programmas „Skolas auglis” ietvaros 1.-4. klašu skolēniem „Kas tie tādi draiskulīši?”.
Ierastās bumbas un sporta inventāru nomainīja dažādas dabas veltes – kastaņi, zīles, burkāni, kartupeļi, sīpoli, pupas, ķiploki un citi produkti. 
Visas komandas bija gana labas un izcīnīja dažādus titulus. 4.klase tika atzīta par ātrāko klasi, 3.klase par veiklāko, 2.klase par sirsnīgāko un 1.klase par godīgāko klasi. Fotogalerija.
 

 

21.12.2012 | UNESCO Asociēto skolu projekts

UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) 2012. - 2015. gadā dalībskolu vidū ir arī mūsu skola.
14.decembrī UNESCO ASP skolu direktori un projekta skolu koordinatori pulcējās Ādažu Brīvā Valdorfa skolā, kur notika UNESCO Asociēto skolu projekta
ievadseminārs. Tajā ekspertu vadībā tika gūts ieskats trīs projekta virzienos, kā arī pasākuma
otrajā daļā sagatavots skolu pasākumu plāna uzmetums nākamajam gadam. Fotogalerija.
 

 

18.12.2012 | Ziemassvētku koncerts

21.decembrī plkst. 11.00
Riebiņu vidusskolā

Ziemassvētku koncerts

Uzstāsies:
Juris Ostrovskis, Artūrs Uškāns, grupa „Patrioti LG”

10.00-11.00 Ziemassvētku tirdziņš sporta zālē

Būsiet gaidīti mūsu skolā !

 

18.12.2012 | Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus

15.decembrī modes un izklaides centrā Rīga Plaza norisinājās JA-YE Latvija un Swedbank rīkotais Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus. Gadatirgus laikā skolēni iepazīstināja ar savu biznesa ideju, produkta ražošanas procesu un tajā gūto pieredzi. Pasākuma mērķis ir praktiskās uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot skolēnu mācību uzņēmuma preces un pakalpojumus, tādejādi pilnveidojot savas uzņēmējdarbības prasmes.
Riebiņu vidusskolas Skolēnu Mācību Uzņēmums „Origami darbnīca” ieguva skatīju simpātiju un balvas no Swedbank. Paldies skolotājiem Allai Solovjovai un Innai Zenovjevai.
Fotogalerija.

 

14.12.2012 | Atvērto durvju diena Daugavpils Universitātē

Karjeras nedēļas ietvaros 27. novembrī Riebiņu vidusskolēni kopā ar skolotājiem Innu Zenovjevu un Vjačeslavu Stepanovu atvērto durvju dienā „Students dzīvē un spārnos” viesojās Daugavpils Universitātē. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja  noskaidrot, kādas iemaņas ir nepieciešamas dažādu jomu speciālistiem, par kādu profesiju lietpratējiem var kļūt pēc universitātes absolvēšanas, kā arī to, kādas ir studiju un ārpusstudiju iespējas Daugavpils Universitātē. Ceļojot pa Mācību korpusu Vienības ielā 13,  varēja ieskatīties zinātnisko laboratoriju ikdienā. Fotogalerija.

 

14.12.2012 | Draudzīgo rūķu skrējiens pēc piparkūkas 

Draudzīgo rūķu skrējiens notiks 20. decembrī. plkst. 13:20 skolas pagalmā pie tējas katla. Draudzīgo rūķu skrējiena mērķis ir noskaidrot draudzīgāko klases kolektīvu un neparasti jautri un veselīgi nosvinēt  I. semestra ‘’Ražu”.
Afišu skatīt šeit.

 

 

12.12.2012 | Atklātās stundas un diskusijas Riebiņu novada un Viļānu vidusskolas dabaszinātņu skolotājiem

Atklātās stundas un diskusijas Riebiņu novada un Viļānu vidusskolas dabaszinātņu skolotājiem 12. decembrī Riebiņu vidusskolā - kolēģu iepazīšana un personības atklāsmes, teorētiskā un praktiskā informācija, laiks sarunām, pieredzes stāstiem, idejām un kopīgiem problēmu risinājumu meklējumiem. Fotogalerija.

Dienas kārtību skatīt šeit.

 

 

11.12.2012 | Par jauniešiem reģionos: Latgales misija

Gribu dalīties ar jums visiem par manis piedzīvotajiem iespaidiem no kolosāla pasākuma, kuru apmeklēju no 23. līdz 24. novembrim Daugavpilī. Tā nosaukums bija „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija”. Tās bija divas lieliski pavadītas dienas kopā ar jauniem cilvēkiem. Atzīšos, sākumā nedaudz bija bažas ar to kā būs: jauni cilvēki, no ikdienas atšķirīga vide.. Bet es tam piekritu un ne mirkli to nenožēloju. Pilnu rakstu skatīt šeit. Fotogalerija.

Parlamenta prezidente Laura Golubeva

 

 

07.12.2012 | Pirmā svecīte Adventa vainagā

Ir atkal laiks, kad vainagā „svēto” misiju sāk pirmā Adventes svece. Ar šo dienu kristīgā pasaulē sāk Ziemassvētku gaidīšanu.
Arī šogad skolas saime kopā ar direktori Inetu Anspoku, Pieniņu katoļu draudzes priesteri Aigaru Bernānu  iededza pirmo svecīti Adventa vainagā. Ar skanīgu dziesmu un kopīgu sadziedāšanos, mūs atbalstīja ģitārspēles pulciņa dalībnieki, skolotājs R. Naglis, skolotāja Ā. Bergmane Sprūdža un vokālā ansambļa meitenes. Paldies viņiem!
Mierpilnu un svētītu visiem Adventa laiku! Fotogalerija.

 

07.12.2012 | Sniegavīru parāde atklāta

3. decembrī tika atklāta sniegavīru parāde, uz kuru bija ieradušies sniegavīri no visām klasēm. Fotogalerija.

 

 

07.12.2012 | Savs Dižais stāstnieks

1. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā sapulcējās 120 jauno stāstnieku no visiem Latvijas novadiem, kas savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu apliecinājuši 14 stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa 2012 pusfinālos. Ļoti jauki, ka šo talantu vidū jau otro gadu pēc kārtas ir arī mūsu skolas 6.klases skolēns Ernests Zalāns.
Šogad Ernests ieguva godpilno Dižā stāstnieka titulu. Apsveicam!


 

 

07.12.2012 | Konkursa "Superpuika 2013" finālists

29. novembrī Tehniskās jaunrades namā „ANNAS 2” notika konkursa „Superpuika 2013” 2. kārta, kurā tika noskaidroti šī populārā pasākuma 10 finālisti.
To vidū arī mūsu skolas 5. klases audzēknis Arnis Tučs. Vēlam veiksmi finālā.


 

 

05.12.2012 | Sesijas un pārbaudījumu grafiks

Riebiņu vidusskolas (neklātienes) 1. semestra 2012./2013.m.g.
sesijas un pārbaudījumu grafiks šeit.

 

03.12.2012 | Adventa noskaņojumā

Svētdien iededzām pirmo sveci Adventa vainagā. Ir sācies svētku gaidīšanas laiks – visjaukākais laiks pirms Ziemassvētkiem, kad top dāvanas, pārsteigumi, noslēpumi...

Aicinājumu skatīt šeit.

 

30.11.2012 | Atskaņas no Tēvzemes nedēļas 

Militārā šķēršļu josla un "Lāčplēša tvēriens" .

Erudītu konkurss "Es dzīvoju Latvijā" 5. - 8. klasēm.

Erudītu konkurss "Es dzīvoju Latvijā" 9. - 12. klasēm.

Virtuālais ceļojums pa Latviju sākumskolai.

Tikšanās ar Valsts Robežsardzes leitnantu Denisu Čižiku.

Tikšanās ar skolas padomes pārstāvjiem Jāni Vilcānu un Juri Pastaru.

 

29.11.2012 | Sniegavīru parāde 

Katra klase uzlīmē, uzzīmē vai citādi izveido savu sniegavīru , kurš piedalīsies svinīgajā Sniegavīru parādē, kas tiks atklāta 3. decembrī Riebiņu vidusskolā.

Lai mums izdodas kopīgi pastrādāt un gaišā noskaņā sagaidīt pirmo ziemas mēnesi un baltu sniedziņu!

Afišu skatīt šeit.

28.11.2012 | Notikumi 2012. gada nogalei un 2013. gada sākumam 

Ar plānotajiem notikumiem 2012. gada nogalei un 2013. gada sākumam var iepazīties šeit.   

27.11.2012 | E - žurnāls "Skolas Vārds"

Jaunais e- zurnāla "Skolas Vārds" numurs šeit.  

23.11.2012 | Ierindas skate 2012

Fotogaleriju no Riebiņu vidusskolas pasākuma "Ierindas skate 2012" var apskatīt šeit.
   

23.11.2012 | Ciemos pie Astridas Lindgrēnes varoņiem

28. novembrī plkst. 13:30 RIEBIŅU BIBLIOTĒKĀ
"Ciemos pie Astridas Lindgrēnes varoņiem".

Aicinām piedalīties 2.-4. klašu
Bērnu žūrijas ekspertus.
   

21.11.2012 | Riebiņu vidusskolas pasniegtie Atzinības raksti 2012.gada 16.novembrī

Ārijai Pudulei - par izciliem panākumiem profesionālās meistarības celšanā un tās pārmantojamības nodrošināšanā, augstu atbildības sajūtu un koleģialitāti veicot darba pienākumus
Sanitai Upeniecei – par nesavtīgu un radošu pieeju skolas teritorijas labiekārtošanā, par pašaizliedzību un cilvēcību darbā, attieksmē un saskarsmē
Innai Zenovjevai – par precīzu darba pienākumu veikšanu, aktīvu iesaistīšanos projekti izstrādē un realizācijā
Fainai Tešai – par kvalitatīvu, apzinīgu un godprātīgu darbu
Jurim Čižikam – par prasmīgu pienākumu veikšanu, ieguldījumu skolas tehniskās bāzes uzraudzīšanā un uzturēšanā, darbu organizēšanu un kvalitatīvu izpildes nodrošinājumu
Rutai Vjaksei – par radošuma attīstīšanu un estētiskās gaumes veicināšanu skolēnos, par labiem rezultātiem vizuālās mākslas konkursos un olimpiādēs  

20.11.2012 | Parlamenta dalībnieki

Ar parlamenta dalībniekiem var iepazīties šeit.  

20.11.2012 | Bērnu un Jauniešu žūrija Riebiņu bibliotēkā

Vasaras beigās Riebiņu bibliotēka saņēma dāvinājumu no LNB Atbalsta biedrības labdarības projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” grāmatu komplektu, pateicoties kuram bibliotēkā tiek īstenota Bērnu un Jauniešu žūrija 2012, tādējādi bērniem tiek dota iespēja lasīt un vērtēt jaunākos literatūras darbus.

Plašāku rakstu skatīt šeit.  

15.11.2012 | Biedrības "Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja” projekta „Latgale – saliedēta un savdabīga” noslēgums

Lai veicinātu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstību, latviešu un mazākumtautību ģimenēm tika piedāvāta „bērnu apmaiņas programma”. 23 bērni no latviešu un krievu ģimenēm Riebiņu un Preiļu novadā šoruden uz dažām dienām apmainījās ar vecākiem un dzīvoja citas tautības ģimenēs. Tā bija Saeimas deputāta Andreja Judina iniciatīva. Sabiedrības integrācijas fonds šim mērķim piešķīra 3964,00 latu lielu finansējumu no valsts budžeta biedrībai „Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja” projekta „Latgale – saliedēta un savdabīga” realizācijai. Fotogalerija.
Plašāku rakstu skatīt šeit.  

12.11.2012 | Tēvzemes nedēļa

Tēvzemes nedēļa Riebiņu vidusskolā notiek no 12. – 16.11.2012. Šajā laika posmā ir ieplānoti vairāki pasākumi. Ar Tēvzemes nedēļas pasākumu plānu var iepazīties šeit.

Skolā 19. novembris - brīvdiena.

Riebiņu vidusskolas direktores apsveikums Tēvzemes nedēļā!  

09.11.2012 | 10. klases iesvētības

Katru gadu mūsu skolā notiek iesvētības, kad 11.klase iesvēta 10.klasi vidusskolnieku kārtā. Arī šogad, 26.oktobrī, notika iesvētības, kuru tēma bija – „Cietumnieki.” Šo pasākumu gaidīja visi. Desmitie ar bažām par to, kas viņus sagaidīs, bet vienpadsmitie ar sajūsmu, ka būs iespēja mazliet paspīdzināt desmitos, savukārt citi priecājās par gaidāmo šovu skolā. Fotogalerija.  

06.11.2012 | 7. novembris Ekoskolu starptautiskā rīcības diena

Aicinām mūsu skolas saimi šajā dienā piedalīties dažādās aktivitātēs.
Ekoskolu starptautiskās rīcības dienas afišu skatīt šeit.
Esi viens no mums!  

31.10.2012 | Zinātniski pētnieciskie darbi

Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums apskatāms šeit,
savukārt nolikuma pielikumu var skatīt šeit.
Rīgas Tehniskās universitātes konkursa «Nāc un studē RTU!» 10.–12. klašu skolēniem nolikums šeit.   

26.10.2012 | Vecāku kopsapulce un atklātās stundas

25.oktobrī plkst. 14.00 notika vecāku kopsapulce. Fotogalerija.

26.oktobrī skolotāja Natālija Smukša vadīja atklātās stundas Riebiņu novada angļu valodas skolotājiem. Fotogalerija.  

22.10.2012 | UNESCO Asociēto skolu projekts

Kopumā dalībai UNESCO ASP no 2012. līdz 2015. gadam Latvijā pieteicās 61 izglītības iestāde. Visplašākā interese darboties izrādīta virzienā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Darbam projektā no 2012. līdz 2015. gadam uzņemtas 20 izglītības iestādes visos Latvijas reģionos.
Riebiņu vidusskola darbosies mantojuma izglītības virzienā. Darba grupas sastāvā ietilpst skolas direktore Ineta Anspoka, direktora vietnieces Rita Pudāne un Natālija Smukša.

Plašāku informāciju lasīt šeit.  

17.10.2012 | Riebiņu vidusskolā tiek uzsākta Jaunsargu apmācība

Riebiņu novada 9.-12.klašu jaunieši, kuri vēlas iestāties Jaunsardzē, tiek gaidīti uz tikšanos ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra instruktoru. Tikšanās 18.oktobrī plkst. 15.00 Riebiņu vidusskolas Multi centrā.
Informāciju skatīt šeit.
   

17.10.2012 | Labo darbu nedēļa

Pavisam drīz – no 22. – 28. oktobrim visā Latvijā jau ceturto gadu būs LABO DARBU NEDĒĻA.
Tās iniciatori – labdarības organizācija Palīdzēsim.lv un uzņēmums LDE group – šajā laikā ikvienu aicina sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā. Atbalsta sniegšanai nav nepieciešama liela nauda, vien laba griba un vēlme palīdzēt.
Plašāku Informāciju skatīt šeit.

Fotogalerija ar 1. klases, 2. klases, 5. klases un 12. klases paveiktajiem labajiem darbiem.
   

17.10.2012 | E - žurnāls "Skolas Vārds"

Šajā mācību gadā ir  iznācis jauns iknedēļas e-žurnāls izglītības profesionāļiem „Skolas Vārds”. Žurnālā katru nedēļu varēs lasīt aktuālus viedokļus, intervijas, rakstus, ieteikumus, pieredzi un metodiskos materiālus, uzzināt par visu, kas svarīgs izglītības jomā strādājošajiem un iesaistītajiem.  

Žurnāla pirmo numuru skatīt šeit.
   

17.10.2012 | Skolas auglis

Programmas darbības laiks ir no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 28.februārim 1. līdz 9. klašu skolēni trīs reizes nedēļā saņems ābolus, kurus piegādā Dagdas novada zemnieku saimniecība „Eži”

Eiropas programmas “Augļi skolai” izglītojošie pasākumi Riebiņu vidusskolā:

 • Miķeļdienas tirdziņš – programmas atklāšana
 • Sporta pēcpusdiena 1.-4.kl. “Kas tie tādi draiskulīši?”
 • Mini ZPD “Dārzeņi manā dārzā”, “Ogas manā dārzā”, “Latvijas savvaļas ogas”, “Mums pieejamie eksotiskie augļi, dārzeņi un ogas”, ZPD prezentācijas
 • Sulu nedēļa
 • Audio un video pasaku skatīšanās un klausīšanās
 • Radošo darbu izstāde “Ābola draugu salidojums” – programmas noslēguma pasākums  

17.10.2012 | UNESCO nedēļas ietvaros

18.oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros aicinām 9.a – 12. klašu skolēnus piedalīties UNESCO zināšanu spēlē.
Afišu skatīt šeit.

Fotogaleriju skatīt šeit.
   

12.10.2012 | Origami radošā darbnīca

Visiem – gan pieaugušajiem, gan mazajiem, kurus interesē origami - ir iespēja piedalīties skolotājas Allas Solovjovas vadītajās nodarbībās.

Plakātu skatīt šeit.
   

12.10.2012 | Alternatīvā diena

Rudens mēneši ir tie, kuros skolēnu klašu kolektīvi jau tradicionāli dodas mācību ekskursijās. Daudzi apceļo Latviju, citi dodas tālāk, bet citi uzdod sev jautājumu: vai esam iepazinuši paši savu novadu? 

1.klase devās pārgājienā „Riebiņi manām acīm”, 2. klase apmeklēja Aizkalnē „Jasmuižu”, 3. klase ciemojās Preiļos, 4. klase atpūtās tūrisma dienā Riebiņu parkā, 5.,6. klase apciemoja Preiļus, 7.-12. klase devās uz Lietuvu.

Fotogalerija: 1. klase, 2. klase5. un 6. klase, 7. - 12. klase.

12.oktobris –
Alternatīvā diena Riebiņu vidusskolā
„Mācību pārgājiens/ekskursija

   

12.10.2012 | Riebiņi bērnu acīm

Ar prieku varam paziņot, ka Riebiņu bibliotēkā ir skatāma jauna zīmējumu izstāde„Riebiņi bērnu acīm”.
Skatījums bērnu acīm uz Riebiņiem ir dažāds un apskatot visus saņemtos zīmējumus var izdalīt 3 grupas , kuras bērni zīmējuši visvairāk: Riebiņu muiža, Riebiņu parks un zirgi, kā arī citas vietas Riebiņos.
Plašāks raksts par izstādi šeit.  

12.10.2012 | "Zinātnieku nakts" pārsteigumi ir noslēgušies

Iemācīties ražot elektrību no kartupeļiem un āboliem, pasmaržot biodegvielu, pastaigāt pa purvu, izmērīt savu augumu, svaru, spēku, tuvumā vērot vulkāna izvirdumu, uzdejot latviešu dančus, doties virtuālā ceļojumā uz Poliju, Spāniju un Turciju… Šīs un vēl daudz dažādas citas aktivitātes piektdien, 28. septembrī, bija iespēja izbaudīt ikvienam interesentam, kurš ieradās Daugavpils Universitātē uz zinātnes svētkiem - Zinātnieku nakti. 

Plašāks raksts par "Zinātnieku nakti" šeit.

Fotogaleriju skatīt šeit.  

10.10.2012 | Iepazīšanās pasākums

Fotogalerija no iepazīšanās pasākuma šeit.  

10.10.2012 | Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas un Riebiņu vidusskolas projekts „Latgale- saliedēta un savdabīga”

Projekta „Latgale — saliedēta un savdabīga”, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds, mērķis veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu novadā. Projekta aktivitātēs iesaistās 23 Preiļu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni no Riebiņu vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Galēnu, Sutru un Rušonas pamatskolām, kuri dzīvos viesģimenēs, darbosies radošās darbnīcās, piedalīsies kopīgos projekta pasākumos. Skolēni un viņu ģimenes ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu, līdz ar to sabiedrības saliedēšanas projekts dod iespēju latviešu un mazākumtautību bērniem viesoties viesģimenē tepat Latvijā, pilnveidot un nostiprināt valodu zināšanas, papildus dzimtajai valodai ikdienas saziņā lietot vēl vienu valodu, kā arī motivē skolēnus mācīties valodas, jo rāda to praktisko pielietojumu ikdienā.
    Galvenās projekta aktivitātes, kas jau notika bija ģimeņu pieteikšanās un atlase, bērnu un viesģimeņu iepazīšanās pasākums Riebiņu vidusskolā, bērnu uzturēšanos viesģimenēs un kopīga pasākuma apmeklēšana Olimpiskās dienas ietvaros 28.septembrī, veicinot bērnu un ģimeņu savstarpējo izpratni un veidojot abpusēju sadarbību divu kopienu starpā.
Projekta vadītāja Ineta Anspoka

Fotogalerija šeit.  

09.10.2012 | Ekoskolu apbalvošanas pasākums

Apbalvošanas pasākumā skolas parādīja atbalstu Latvijas kā zaļākās valsts vīzijai, izveidojot simbolisku koku ar savu vēstījumu zaļākai Latvijai. Ekoskolu “mežs” nogādāts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tas ir veids, kā jaunajā paaudzē veidot pārliecību par savu valsti, kurā tīra vide ir pašsaprotama vērtība.
Ekoskolu apbalvošanā Riebiņu vidusskola saņēma arī pateicību par dalību Vides izglītības fonda un Toyota Motor Europa rīkotā starptautiskā konkursa "Vide un inovācijas". Pasākumā piedalījās Riebiņu vidusskolas EKO skolas koordinatore Sanita Upeniece.

Plašāku rakstu par pasākumu skatīt šeit.

Fotogalerija šeit.  

08.10.2012 | UNESCO nedēļa 2012

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) no 2012. gada 15. – 19. oktobrim jau otro gadu rīkos UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.
  Mudinot apzināt un plašāk izcelt nacionālo vērtību nozīmību, UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu 2012./2013. mācību gada laikā, it īpaši UNESCO nedēļā no 2012. gada 15. – 19. oktobrim programmai „Pasaules atmiņa” un UNESCO Pasaules mantojuma tēmai veltīt tādas mācību stundas kā vēsture, ģeogrāfija, kultūras vēsture, kulturoloģija, literatūra vai klases stunda.

Plašāka informacija par UNESCO nedēļu 2012 šeit.

UNESCO un programma „Pasaules atmiņa” šeit.

UNESCO zināšanu spēle šeit.  

04.10.2012 | Pašpārvaldes diena

5. oktobrī Riebiņu vidusskolā pašpārvaldes diena

Plkst. 12:00 skolotāji tiek aicināti uz Rozā zāli.

Plkst. 13:00 lietderīga  laika pavadīšana skolotājiem Multicentrā. Afišu skatīt šeit.
    

03.10.2012 | Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums

5. oktobrī plkst. 16:00 Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogi būs mīļi gaidīti Galēnu KN uz Skolotāju dienai veltītu svinīgu pasākumu.

Un, protams, ar atzinību par krietni darītu darbu. Šogad IZM Atzinības rakstus saņems Silvija Avotiņa, Inna Kabare un Alla Solovjova.

Fotogaleriju gan no Riebiņu vidusskolas, gan Galēna KN svinīgā pasākuma skatīt šeit.


   

02.10.2012 | Parlamenta vēlēšanas

Septembra vidū, kā katru gadu ierasts skolā notika parlamenta vēlēšanas. Pagājušo gadu mūs pameta daudzi un ļoti mīļi parlamenta dalībnieki, tāpēc šogad parlamentā bija daudz brīvo vietu – veselas 6, kuras vajadzēja aizpildīt. Aktīvi sākām gatavoties vēlēšanām jau no septembra sākuma. Sākumā katrai klasei vajadzēja izvirzīt 1 līdz 2 kandidātus. Pēc tam, no 17.septembra sākās priekšvēlēšanu kampaņa, kad skolas vestibilā sāka parādīties klases izvirzīto kandidātu plakāti un reklāmas. Aģitācija varēja notikt veselu nedēļu. Un visbeidzot, 23. septembrī notika pašas vēlēšanas.

Parlamenta dalībnieces Lauras Golubevas rakstu par vēlēšanām skatīt šeit.
   

28.09.2012 | Miķeļdienas tirdziņš

Riebiņu vidusskolā 1. oktobrī notiks Miķeļdienas tirdziņš.
Skolēni un skolotāji laipni aicināti gatavot savus gardumus un dalīties ar receptēm.
Tirgošanās notiks no plkst. 8:00 – 9:00.

Afišu skatīt šeit.

Fotogaleriju skatīt šeit.
   

27.09.2012 | Tikšanās ar dzejnieci

28. septembrī   plkst. 14:00
RIEBIŅU VIDUSSKOLĀ
Tikšanās ar Birutu Čaunāni –
Stabulnieku bibliotēkas bibliotekāri

 

Afišu skatīt šeit.
   

24.09.2012 | Ekspertu tikšanās

27. septembrī plkst. 15:00

RIEBIŅU BIBLIOTĒKA

Rīko Bērnu žūrijas 5. – 7. klašu grupas ekspertu tikšanos

par U.Starka grāmatu

„Mans draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es”.

Afišu skatīt šeit.
   

 

   

14.09.2012 | Zīmējumu konkurss 

Riebiņu bibliotēka
izsludina zīmējumu konkursu
„Riebiņi manām acīm”
no 1. līdz 9. klasei
no 17. septembra līdz 8. oktobrim
   

12.09.2012 | Eiropas "Skolas piena" programma

Atbalsta programmas ietvaros, Riebiņu vidusskolas 1.-9. klašu skolēniem tiks nodrošināta iespēja saņemt pienu četras (otrdiena-piektdiena) dienas nedēļā no 8.30 – 9.00 vai pēc pirmās mācību stundas individuāli
Atbalsta programmas ietvaros pienu skolai piegādā A/S „Preiļu siers”.
   

7.09.2012 | 8.un 9.septembrī ES struktūrfondu atvērto projektu dienas

Atnāc un klātienē novērtē, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar ES kohēzijas politikas finansējuma palīdzību! Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī vari apskatīt tuvākā apkārtnē, meklē apskates objektu kartē http://www.esfondi.lv/projektudienas/
Objektos paredzētas ekskursijas, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tiks sniegtas atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.
Riebiņu vidusskolā 8.septembrī no plkst.10.00 – 16.00 varēs aplūkot projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” 
   

Fotogalerija no šī gada pirmās skolas dienas!  

17.08.2012 | Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference

Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference notiks 2012. gada 28. augustā Galēnu sporta hallē.

Konferences darba kārtība.  

17.08.2012 | Projekts "Latgale - saliedēta un savdabīga"

Lai ietu laikam līdzi un nodrošinātu labu izglītību arī laukos, Riebiņu vidusskola aktīvi meklējusi līdzekļus dažādos projektos. Šobrīd sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja” uzsākta projekta „Latgale – saliedēta un savdabīga” realizācija. To finansē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Projekta „Latgale — saliedēta un savdabīga” mērķis veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu novadā. Projektu mērķa grupa ir 23 Preiļu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 7 dienas dzīvos viesģimenēs. Projekta realizācijas laiks 2012.gada 16.augusts - 20.novembris, kopējās izmaksas ir 3964,00 Ls.

Papildus informācija par projektu.

Pieteikuma anketa viesģimenēm.