2008./2009. mācību gads

17.07.2009. | Atestāts par vispārējo vidējo izglītību.

Tiek izsniegts atestāts par vispārējo vidējo izglītību un zināšanas apliecinošie sertifikāti visiem divpadsmit šī gada vidusskolas absolventiem: Ļubovai Černevskai, Karinai Daņilovai, Vadimam Ivanovam, Ilmāram Kodoram, Alinai Kozlovai, Kristīnei Pizānei, Sergejam Firsovam, Natalijai Prokofjevai, Ligitai Vilkai, Viktoram Rastopčinam, Janai Ščadrenikai un Vjačeslavam Tumašovam.

 

28.06.2009. | Riebiņu Dievnamam - 100!

Dievkalpojuma noslēgumā apsveikuma vārdus draudzes priesterim Česlavam Mikšto un visai draudzei teica Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns, Riebiņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs Voldemārs Adamovičs un Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.

Riebiņu Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīcā pulcējās liels ticīgo skaits, jo Dievnamam apritēja 100 gadi un Svēto Misi celebrēja Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

 

20.06.2010. | Izlaidums 12. klasei.

Izlaiduma svinības brīžos var ielūkoties šeit.

 

13.06.2010. | Izlaidums 9.a un 9.b klasēm.

Izlaiduma svinības brīžos var ielūkoties šeit.

Pār mūsu zemīti iet mainīgā, neizprotamā Latvijas vasara... Nu jau jūnijs steidzis izsmaržot Jāņuzāļu vainagos un izskanēt skolu izlaidumu valšos.

Arī Riebiņu vidusskolas gaiteņi teju mēnesi ir pieklusuši, zinādami, ka septembrī atkal gaisā virmos skaļās bērnu čalas. Jā, septembrī... Gribētos jau ticēt, ka visi – gan skolēni, gan arī skolotāji septembrī atgriezīsies optimisma, cerību un enerģijas pilni. Jo, neskatoties uz apkārt virmojošajām drūmajām kaislībām, skola kā balts kuģis peld jūnija ziedu jūrā un visus mūs gaida atgriežamies.

Aizvadītais mācību gads bijis īpaši rosīgs un darbīgs. Laikam tādēļ, ka tas pagājis Riebiņu skolas simtgades zīmē. Direktore Ineta Anspoka un administrācijas komanda, pedagogu kolektīvs, skolēnu saime darījuši visu, lai būtu uz ko ar gandarījumu atskatīties un ar ko lepoties.

Veiksmīgi aizritējis saspringtais eksāmenu laiks, visi 9.a (vispārējās pamatizglītības programma) un 9.b (vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma) klašu skolēni atbilstoši savām zināšanām saņēmuši vērtējumus Valsts pārbaudes darbos - eksāmenos un ieskaitēs, bet 12.klases beidzēji joprojām ir satraukuma pilni, jo eksāmenu rezultāti – zināšanas apliecinošie sertifikāti vēl jāgaida. Viņiem gribas vēlēt īpašu veiksmi turpmākajās gaitās, jo šī gada vidusskolas absolventi ieies mūsu mācību iestādes vēsturē kā skolas karoga un himnas līdzautori.

Noslēdzot raženo mācību gadu, gribas pateikties Riebiņu novada domei (priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns), Riebiņu pagasta teritoriālajai pārvaldei (priekšsēdētājs Voldemārs Adamovičs), kā arī akciju sabiedrībai „Agrofirma „Turība”” (personīgi Pēterim Pastaram) par sniegto atbalstu, bet par sadarbību pateicamies Preiļu rajona Izglītības pārvaldei, Preiļu Bērnu un jauniešu centram, Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolai un Tehniskās jaunrades centram.

Lai tikpat ražena un auglīga vasara sagaida mūsu skolas saimi, mūsu domubiedrus un atbalstītājus, ar kuriem kopā darbojoties esam pierādījuši, ka, izmantojot minimālus līdzekļus, ar maksimālu darbu un centību var paveikt ļoti daudz!

Ināra Vasiļevska,
direktores vietniece informātikas jautājumos

 

29.05.2009. | Pēdējā skolas diena.

Ceriņziedu smaržu mākoņos tinusies, klāt pēdējā skolas diena, kas pulcināja visu skolas saimi - skolēnus, skolotājus un vecākus -  uz svinīgu līniju. Izskanēja emocionālas dzejas rindas un daudz pateicības vārdu, tika sumināti centīgākie mācībās un radošiem panākumiem bagātākie ārpusstundu aktivitātēs. Paldies direktorei Inetai Anspokai, skolas administrācijai un skolotājiem, kas visu gadu palīdzējuši šos panākumus kaldināt! Un īpaša pateicība SIA agrofirma "Turība" pārstāvim Pēterim Pastaram par sarūpētajām naudas balvām labākajiem skolēniem un skolotājiem!

 

29.05.2009. | Mēs lepojamies.

Ar viņiem lepojamies, noslēdzot 2008./2009.m.g. Skatīt
 

25.05.2009. | Seminārs.

 Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. Skatīt..

 

24.05.2009. | Mākslas darbu izstāde.

Skolēnu vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde. Skatīt

 

24.05.2009. | Zvaigžņu top 10.

Zvaigžņu top 10 rezultātus pēc vidējās atzīmes var skatīt šeit.
 

 

22.05.2009. | Pēdējais zvans. 

Pēdējā zvana diena 9. un 12.klašu skolēniem. Bildes.

15.05.2009. | Latvijas Zaļā punkta projekts.

 2 komandas no mūsu skolas 10.b klases piedalās Latvijas Zaļā punkta organizētajā projektā – skolēnu izglītojošajā diennakts nometnē "Zaļā nakts" Preiļos. /Bildes/  Vairāk lasīt sadaļā EKO projekts!

08.05.2009. | Skolēnu pašdarbības atskaites koncerts.

Izskanējis ikgadējais skolas atskaites koncerts, ko tradicionāli rīkojam Mātes dienas priekšvakarā. Uz to šoreiz aicināja pasaka pureņu un pieneņu krāsā par delverīgo, bet arī par mīļo un vērīgo saules zaķēnu, kas savā gudrību mīļgrāmatiņā bija ierakstījis ļoti sirsnīgas atziņas par māmiņu.

Kā jau mūsu skolas koncertos ierasts, skatītājus priecēja dejotāji, kurus māca skolotājas Rimma Gavrilova un Anita Randare, skolotāju Ārijas Bergmanes-Sprūdžas un Allas Kolbasko dziedātāji, kā arī skolotājas Innas Kabares dramatiskā pulciņa dalībnieki.

Arī šogad to bagātināja vizuālās mākslas darbu, rokdarbu un origami darbu izstādes (skolotāji Ruta Vjakse, Marija Tarasova, Mihails Mihailovs, Alla Solovjova, Elizabete Belousova).

Vecākiem un citiem interesentiem bija jauka iespēja ne tikai noskatīties koncertprogrammu un aplūkot izstādes, bet arī līdz ar to izvērtēt bērnu ieguvumus, mācoties dziedāt un dejot, darbojoties radošajos pulciņos.

   Rita Pudāne,

direktores vietniece audzināšanas jomā, svētku scenārija autore un režisore

 


 

01.05.2009. | Ģimeņu un sporta svētki.

 

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolā notiek Ģimenes un sporta svētki. Svētku ietvaros klases jautri pavada laiku kopā. Šajos svētkos ir dažādi ar sportu saistīti uzdevumi, kas ir grūti, bet izpildāmi. Ir patīkami redzēt, ka darbojoties kopā, klases kļūst draudzīgākas un iemācās sadarboties.

 

Kā loģisks turpinājums ir ģimenes stafete, kurā ne mazāk svarīgi tas, kā ģimenes kopā saliedējas un saprotas. Šogad veiklākā un ātrākā ģimene bija Golubevu ģimene. Apsveicam!!! Jautri un atraktīvi uzdevumi patika ikvienai klašu grupai, arī 13. klasei.

Visjautrākā stafete bija „Trakie maisi”, kuras vadītāja bija Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.

 Par laureātiem sākumskolas klasēs kļuva 4.a klases skolēni ar audzinātāju Egilu Ukstiņu, kuram tieši 1. maijā bija dzimšanas diena. Pamatskolas grupas uzvarētāji bija 9.b klase (audzinātāja Inna Kabare) un vidusskolas grupā – 10.b klase (audzinātāja Rita Pudāne). Šogad šos svētkus organizēja 6.a klase un viņu audzinātāja Viktorija Ameļohina. Paldies viņiem! Tāpat arī paldies par atsaucību visām ģimenēm, kuras piedalījās svētkos. Cerams, ka šie svētki kļūs par īstu tradīciju. Uz drīzu tikšanos!

Beidzot īsts pavasaris! Pavasaris ar pavasarīgām rūpēm, darbiem un prieku. Vislielākais prieks mūsu skolā ir tad, kad mēs visi kā viena liela ģimene varam būt kopā kādā no skolas organizētajiem pasākumiem.

 


30.04.2009. | Piedalīšanās pasākumos.

 • Folkloras kopa "Jumalāni" piedalās Dienvidlatgales un Sēlijas folkloras kopu sarīkojumā Vārkavā "Mežā eimu, mežā teku" /Bildes/

 • 6.a un 10.b klašu kolektīvi cīnās ZZ čempionātā Jēkabpilī /Bildes/

 • 2. - 3.kl. deju kolektīvs piedalās rajona skatē.

 

 

28.04.2009. | Zinātniski petnieciskie darbi.

Vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. /Bildes/

25.04.2009. | Konkurss "Dziedu dziesmu".

Apsveicam 5.a klases skolnieci Daci Ormani ar Dižās dziedātājas titula iegūšanu tradicionālās dziedāšanas konkursā "Dziedu dziesmu, kāda bija" Rīgā!

 

20.04.2009. | Bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi.

Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek rīkota kopš 1997. gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma.

 

Nedaudz no vēstures

Bibliotēku nedēļas laikā daudz plašāk tiek runāts par bibliotēku darbu, tās aktualitātēm un problēmām, kā arī tiek rīkoti dažādi pasākumi

1996. gadā UNESCO 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, kad visā pasaulē tiek cildinātas grāmatas un to lasīšana.

Bibliotēku nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolas bibliotēka organizēja izstādi “Mana mīļākā grāmata” un akciju “Dāvana skolas bibliotēkai”.

Izstādē tika aicināti piedalīties visi skolēni, skolotāji un skolas darbinieki,  atnesot uz skolu savu mīļāko grāmatu. Akcijā aicinājām piedalīties visus klašu kolektīvus, dāvinot skolas bibliotēkai bērnu grāmatas.

Tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt grāmatas un rozes līdz mums ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa nagiem. Tai vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Kopš tā laika ik gadu 23. aprīlī, pieminot šo varoņdarbu, ļaudis mēdz dāvināt viens otram grāmatas un rozes.

Īpašs paldies par grāmatu dāvinājumu skolas bibliotēkai skolas direktorei Inetai Anspokai, skolotājām Ritai Pudānei, Silvijai Avotiņai un Innai Kabarei. /Bildes/

 Pateicamies visiem, kas piedalījās aktivitātēs!

 Skolas bibliotekāre Anna Meluškāne

 

20.04.2009. | Izglītība visiem.

Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem" (vairāk lasīt sadaļā UNESCO ASP). Pasākums 24. aprīlī kopā ar Riebiņu PII "Sprīdītis" audzēkņiem - nākamajiem pirmklasniekiem. /Bildes/ 

19.04.2009. | Lieldienu pasākumi.

Lieldienu pasākumi (vairāk lasīt sadaļā UNESCO ASP) /Bildes/

02.04.2009. | Pasaku pēcpusdiena un Žetonu vakars.

 Pasaku pēcpusdiena 2.klasē, kuras laikā skolēni pierādīja, ka ir patiešām aktīvi grāmatu lasītāji /Bildes/

Žetonu vakars /Bildes/

 

02.04.2009. | Dienvidlatgales un Sēlijas novada tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziedu dziesmu, kāda bija" Līvānos.

I pakāpes diplomu un iespēju aizstāvēt novada godu konkursā Rīgā izcīnīja Dace Ormane (5.a klase), I pakāpes diplomu saņēma Jacenta Rudzāte (4.klase), II pakāpes diplomu - Raivis Meluškāns (5.a klase), III pakāpes diplomus - Elīna Joņeva (4.klase), Evija Meluškāne (3.klase), Diāna Berovska (3.klase). Bildes

 

01.04.2009. | Neaizmirstulei veltītā Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums Aglonas Kultūras namā.

I pakāpes diplomus 5.-7.klašu grupā gan par jaunrades darbu, gan par ilustrāciju saņēma 7.a klases skolniece Aija Vasiļevska. /Bildes/ Viņa jau trešo gadu pēc kārtas ir šī konkursa laureāte. Šogad Aija ieguva arī Atzinības rakstu par mākslinieciski augstvērtīgu tautiskuma idejas un darba tikuma atklāsmi no Rēzeknes Augstskolas. Bet visvairāk Aija priecājas par savu Latgales māla trauku kolekciju ar Naaizmērstules konkursa simboliskajiem uzrakstiem. Šoreiz tā papildināta ar vēl vienu vāzi kā galveno balvu par izcīnīto I vietu.
Atzinības mājās pārveda Evija Vasiļevska (10.a klase), Jolanta Šmukste (11.klase) un Kristīne Pizāne (12.klase).

 

01.04.2009. | Vācu valodas pēcpusdiena 4.-5.klasēm "Deutsch für alle".

„Deutsch für alle” – ar šādu uzsaucienu sākās šodienas pasākums vācu valodā 4. – 5. klases skolēniem.

Tas bija sava veida reklāma, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar vācu valodu un popularizēt to skolēnu vidū. Pasākuma laikā skolēniem nācās izturēt dažādus pārbaudījumus un piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs. Viņi dziedāja dziesmiņas, gāja rotaļās, minēja vārdus, lika puzli. Skolēni aktīvi darbojās komandās un mēģināja spert pirmos soļus vācu valodas apguvē.

Ceru, ka šis pasākums palīdzēs skolēniem izvēlieties vācu valodu kā otro svešvalodu, mācoties sestajā klasē. Bildes.

Natālija Smukša, vācu valodas skolotāja

 

26.03.2009. | Preiļu rajona skolu Bībeles svētki – olimpiāde.

Šāds pasākums mūsu rajonā tika organizēts pirmo reizi un balstījās uz Bībeles pantu zināšanu un zīmētprasmi par tēmu „Svētais Gars”. Tur piedalījās bērni, kas apgūst kristīgo mācību 1.-3.klasēs, kā arī tie, kas fakultatīvi mācās ticības mācību.

Mūsu skolu pārstāvēja 3.klases skolnieces Diāna Berovska (zīmēšanā), Evija Meluškāne (Bībeles pantu zināšanā) un 2.klases zēni Mareks Cakuls, Meinards Rudzāts, Ernests Zalāns un Jānis Prikuls, kuri uzstājās koncertā, dziedot dziesmu par Dieva bērnu. Bildes.

Valentīna Skutele, kristīgās mācības skolotāja

 

17.03.2009. | Vecāku diena.

Riebiņu vidusskolas audzēkņu vecāki tika aicināti visas mācību dienas garumā apmeklēt stundas sava bērna klasē, kā arī piedalīties skolas vecāku kopsapulcē.

Prieks par tiem tētiem un māmiņām, kas atrada laiku pabūt skolā. Jāsaka – ieinteresētību un atsaucību gan gribētos lielāku.

Priestera uzstāšanās bija ļoti emocionāla, saturīga un noderīga ikvienam, jo viņš vēstīja par ģimenes un skolas savstarpējā atbalsta un sapratnes nepieciešamību, atgādināja vecākiem pavisam vienkāršas un tajā pašā laikā būtiskas patiesības: bērnam jāveltī laiks – regulāri un kvalitatīvi –, jāļauj bērnam darboties, no bērna nedrīkst atpirkties, bērns un jaunietis grib būt pamanīts.

Vecāku kopsapulcē bija iespēja klausīties divus interesantus cilvēkus: Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas priesteri Aivaru Gusevu un Preiļu rajona centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Vilhelmīni Jakimovu.

V.Jakimova iepazīstināja klātesošos gan ar atziņām par vecāku attiecībām ar dažāda vecuma bērniem, gan par kļūdām, ko bieži pieļauj vecāki, gan, protams, arī ar pedagoģiskās literatūras klāstu, kas ir pieejams Preiļu bibliotēkā. Bildes

Rita Pudāne, direktores vietniece audzināšanas jomā

 

13.03.2009. | Origami izstāde Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Kas gan labs var notikt 13.datumā un vēl piektdien? Tā droši vien domā daudzi. Bet var gan! Mūsu skolas origami pulciņš un viņu skolotāja Alla Solovjova devās uz Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, kur notika pulciņa darbu izstādes atklāšana.

Kā jau pieņemts tādās reizēs, bija pulcējušies interesenti, visus uzrunāja Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova. Bet tad skolotāja Alla pastāstīja par sava pulciņa darbu. Un ne tikai pastāstīja! Visiem klātesošajiem bija iespēja iemācīties locīt dzērvīti, bet 5.klases skolniece Anna Malahova vēstīja par to, kā dzērvīte kļuva par miera simbolu.

Saistošās izstādes atklāšana noslēdzās ar pateicību skolotājai un pulciņa dalībniekiem un eksponātu apskati.

Ir prieks, ka skolotājas Allas un viņas audzēkņu darbs ir iepazīstams ne tikai savā skolā, bet tagad šos origami darbus varēs gan aplūkot, gan apbrīnot arī Preiļu bibliotēkas apmeklētāji. Bildes.

Rita Pudāne, direktores vietniece audzināšanas jomā

 

12.03.2009. | Vokālistu konkurss "Balsis".

Skolotājas Ārijas Bergmanes-Sprūdžas dziedātāji – lielie un mazie – gandarīti atgriezās no vokālistu konkursa „Balsis” Preiļos /Bildes/
 

10.03.2009. | Mūsu skola iesaistījās skolu aizstāvības akcijā „Skolu vienības uguns”

Akcijas laikā izskanēja mūsu viedoklis par mazo lauku skolu slēgšanu – tās nedrīkst slēgt, jo skola ir tā, kas cilvēkus notur dzimtajā pusē, kas neļauj laukiem palikt tukšiem, skolas saglabāšana ir ilgtermiņa ieguldījums visas valsts mērogā, skola nedrīkst kļūt tikai pilsētu prioritāte. Skolu spēks ir skolu vienotībā. Pulcējoties visi kopā pie ugunskura un dziedot gan valsts, gan savas skolas himnu, paudām savu saliedētību ar citām Latvijas skolām. Bildes.

 

26.02.2009. | Atvadas no Masļeņicas.

Svinējām "Atvadas no Masļeņicas" (vairāk par to sadaļā UNESCO ASP) /Bildes/

 

18.02.2009. | Skolā tika organizētas karjeras izglītības nodarbības.

Devītie un divpadsmitie tikās un strādāja kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles vadošo karjeras konsultanti Rutu Petrovsku un psiholoģi, karjeras konsultanti Evitu Jemeļjanovu. Skolēni strādāja gan praktiskās nodarbībās, gan noskatījās filmu par profesijas izvēli. Bildes.

 

12.02.2009. | Valentīndienai veltīts pasākums „MISTER VALENTINE - 2009”.

Skolā notika Valentīndienai veltīts pasākums „MISTER VALENTINE - 2009” , kurā piedalījās zēni – 8.-12.klašu pārstāvji.

Viņi cīnījās par iepriekš minēto titulu, parādot sevi oratoru un dejas mākslā, demonstrējot kaklasaites siešanas prasmi, piedaloties vairākos konkursos, saistītos ar mājsaimniecību. Godpilno titulu „MISTER VALENTINE - 2009” izcīnīja 10.b klases skolnieks Artūrs Šmukšs, par Vicemisteru kļuva 9.a klases pārstāvis Sandis Stuburs, bet Skatītāju simpātija bija Ilmārs Kodors no 12.klases.

Ieguvēji bija visi, gan skatītāji – skolēni un skolotāji, gan dalībnieki, kuri konkursa beigās jutās mazliet noguruši, bet gandarīti. Bildes.

Natālija Smukša, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

02.02.2009. | Sveču diena.

Tiek atzīmēta Sveču diena – tā ir četrdesmitā diena kopš Ziemassvētkiem – Jēzus dzimšanas. Visā kristīgajā pasaulē šai dienā baznīcās tiek svētītas sveces – Kristus gaismas simbols.
Arī latviešu mitoloģijā Sveču dienai ir īpaša vieta gadskārtu svētkos. Lai vairāk pastāstītu par svecēm un Sveču dienu, Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas kristīgās mācības skolotāja Tekla Skaba uz atklāto pasākumu aicināja Riebiņu un Galēnu skolu 1.-3. klašu skolēnus, kas mācās kristīgo mācību.
Piebraukuši pie skolas, ieraudzījām glīti noformētu ceļmalas Krusta - lūgšanu namiņu - apsnigušu, bet ziedu rotā. Apkārt skolai sniegā snauda daudz dekoratīvu mārīšu. Vestibilā mūs sagaidīja viesmīlīgā direktore ar pārsteidzoši skaistu, bagātīgu sveču izstādi. Viņa iepazīstināja ar skolu, kur katrs kabinets ir gaumīgi un krāšņi noformēts.
Pasākumu ievadīja kristīgās mācības skolotāja Tekla ar uzrunu un kopēju lūgšanu, kam sekoja dziesma un dzejolis 1. klases meiteņu izpildījumā, bet 6. klases skolēni iepazīstināja ar sveču vēsturi un iespējamiem sveču veidiem.
Arī ciemiņi varēja rādīt savu māku, bet mums vislabāk patika mazo saimnieku stāstījums par to, kā pareizi iedegt un nodzēst sveces, kā arī citi vērtīgi padomi, kam sekoja aizraujošais horoskopu skaidrojums.
Tad pasākuma dalībnieki tika iesaistīti praktiskā nodarbē – sveču apgleznošanā un sava darba prezentācijā, kas visiem ļoti patika. Pēc tam tika skaidrots, kā ar sveces palīdzību attīrīt telpu un sevi, klausījāmies arī ticējumus un iesaistījāmies rotaļās. Noslēgumā visi tika cienāti ar tēju un cepumiem.
Mājās vedām savas apgleznotās sveces un ļoti daudz iespaidu, par ko paldies saka visi pasākuma dalībnieki. Bildes.

Valentīna Skutele, kristīgās mācības skolotāja


 

26.01.2009. | Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas priekšmetu nedēļa.

Zinātņu un tehnoloģiju pamatu jomas MK rīkoto pasākumu cikls patiesībā aizsākās jau novembra beigās un decembrī ar skolas bioloģijas (9.-12.kl.) un matemātikas (5.-12.kl.) olimpiādēm, kur skolēni varēja parādīt savas zināšanas.

16.janvārī patiess gandarījums bija skolotājiem, jo viņi atkal varēja mācīties, lai pilnveidotu sevi un savu darbu, vērojot efektīvu moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību stundās. Atklāto integrēto vācu valodas - informātikas nodarbību 10.b un 12.klasei vadīja skolotājas – ESF mērķstipendiātes N.Smukša (vācu valoda) un I.Vasiļevska (informātika). Vācu valodas stundā skolēni pārbaudīja zināšanas, izmantojot dažādus gramatiski leksisko zināšanu pārbaudes testu komplektus, ko elektroniski izveidojusi informātikas skolotāja I.Vasiļevska, bet informātikas stundā tika dots ieskats šādu izstrādņu tapšanas procesā – programmēšanā Visual Basic for Applications vidē, ko demonstrēja 12.klases skolēni.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas priekšmetu nedēļas laikā bija iespēja noklausīties lekciju „Zvaigžņu ietekme uz cilvēka dzīvi” (ESF mērķstipendiāts, fizikas skolotājs S.Pudžs), 6. un 7.klašu pārstāvji piedalījās konkursā MS PowerPoint prezentāciju veidošanā par tēmu „Skolai Riebiņos - 100” (labāko darbu autori – A.Vasiļevska, L.Golubeva, J.Pastars), bet 12.klases skolēni rādīja savas prasmes un iemaņas programmēšanā (visveiksmīgāk ar uzdevumiem tika galā K.Pizāne).

Pasākumu cikls noslēdzās ar „Skrējienu pa zinātņu labirintiem” 8.-10.klašu komandām, kur uzvarētāju laurus plūca 10.b klases pārstāvji. Bildes.

Ināra Vasiļevska, direktora vietniece informātikas jomā

 

15.01.2009. | Jaungada pasākums „TV raidījumu šovs”.

Tajā piedalījās gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēni. Katra klase attēloja populārākās TV pārraides, sākot ar tik nopietnām kā „LNT ziņas” (9.a klase) un beidzot ar izklaidējošām kā „Greizais spogulis”(8.b klase).

Sākumskolas klases apvienojās slavenajos „Koru karos”, kur katrai klasei bija sagatavots savs repertuārs – par to parūpējās mūzikas skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža.

5.b klase sagatavoja atsevišķus fragmentus no populārās bērnu pārraides „Ералаш”. 6.a klases stingrā žūrija mēģināja „Atklāt īsto”, bet 7.a klases skolēni kā jau īsti „Tautas balss” žurnālisti rīkoja gan nopietnas, gan humoristiskas diskusijas. 7.b un 9.b klases interpretācijā varēja vērot iemīļoto pārraidi „Brīnumu lauks”, bet 8.a klase savā šovu popūrijā iesaistīja gan ziņas, gan reklāmas pauzi, gan laika prognozi. Vidusskolēni, savukārt, piedalījās „Ekstrasensu cīņās” (10.b klase), „Eirovīzijā” (11.klase), kā arī sprieda par krīzi Latvijā šovā „Aizvadītā gada notikumu TOP-3” (12.klase).

Paldies klašu kolektīviem par veselīga humora pilnajiem mirkļiem, ko jūs spējāt sagādāt „TV raidījumu šova” skatītājiem! Bildes.

Natālija Smukša, ārpusstundu darba organizatore

 

05.01.2009. | Jaukas ziņas par mūsu skolas audzēkņu sasniegumiem dažādos konkursos.

Jolanta Šmukste no 11.klases (sk. R.Pudāne) septembrī piedalījās LVAVA rīkotajā jaunrades darbu konkursā „Mana valoda”. Š. g. 14.janvārī konkursanti pulcējās Preiļu 2. vidusskolā uz Kalendāra svētkiem, jo jau tradicionāli kā pateicību par piedalīšanos konkursā visi iegūst ļoti skaistu kalendāru ar konkursa uzvarētāju darbiem.

Savukārt 16. janvārī uz Vislatvijas jaunrades darbu konkursa „Ai, šie ceļi, šīs līnijas Dieva plaukstā...”, kas veltīts dzejniekam un filozofam Robertam Mūkam, noslēguma pasākumu Galēnos devās 7.a klases skolniece Aija Vasiļevska (sk.L.Ūzuliņa). Viņa ieguva atzinību, kā arī saņēma Riebiņu novada domes pateicības rakstu.

Bet vislielākos sasniegumus ir guvusi 8.b klases skolniece Viktorija Kabare, kas konkursa „Tatjanas diena – 2009” kategorijā „Svētku tēma krievu kultūrā” ieguva lielo balvu „Grand Prix”, konkursa laureāte ir arī Viktorijas krievu valodas un literatūras skolotāja Faina Timošenko – par radošiem panākumiem darbā ar bērniem. Nominācijā „Ģimenes relikvija” trešo vietu ieguva 9.b klases skolniece Olga Piskunova (sk. I.Kabare), bet nominācijā „Mans ciltskoks” 8.b klases skolnieks Oļegs Podskočevs kļuva par laureātu.

Uzziņai:  

 • Tatjanas diena - krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā.
 • To organizē LAŠOR (Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija).
 • Svētku mērķis ir veicināt krievu kultūras attīstību un saglabāšanu Latvijā, celt izglītības krievu valodā prestižu, sekmēt skolēnu un pedagogu radošā potenciāla izaugsmi.
 • Jau pirmskara Latvijā Tatjanas dienu svinēja krievu studentu korporācijas – Sororitas Tatiana (Tatjanu Apvienība) un Fraternica Arctica (Ziemeļu Brālība), uzaicinot uz svētkiem arī latviešu studentu korporācijas. Tāpēc var uzskatīt, ka Latvijā jau no pirmās republikas laikiem Svētā Tatjana bijusi ne tikai studentu labvēle, bet arī kultūru integrācijas simbols. Bildes.
 

19.12.2008. | Baltais rīts. 

Ar Balto rītu noslēdzās I mācību semestris, kur Ziemassvētku noskaņās tika sumināti skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu mācību priekšmetos pa klašu grupām (ZVAIGŽŅU TOP 10), kā arī tie, kas aktīvi piedalījušies ārpusstundu pasākumos un konkursos. /Bildes/
ZVAIGŽŅU TOP 10 /Lejuplādēt .xls datni/

 

18.12.2008. | Pateicības pēcpusdienā direktore Ineta Anspoka un skolas administrācija godināja ģimenes, kuras varētu nosaukt par skolas, skolēnu un vecāku kopējās sadarbības paraugu.

Skolas direktores Pateicības rakstus, kā arī suvenīrus ar skolas simboliku saņēma Ormaņu ģimene, Kokinu ģimene, Cakulu ģimene, Pastaru ģimene, Struku ģimene, Luriņu ģimene, Brišku ģimene, Soboļevu ģimene, Vinogradovu ģimene, Rastopčinu ģimene, Hritonenko ģimene, Kapustjonoku ģimene, Čižiku ģimene, Vaivodu ģimene, Šmukstu ģimene un Ivanovu ģimene. Bildes.

 

12.12.2008. | Rīgā, Zinātņu Akadēmijā ar konferenci noslēdzās LR 90.gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu konkurss Internetā „Tēvu tēvi laipu lika”, kur 11.klases skolniece Jolanta Šmukste saņēma pateicību.

Tā bija ļoti laba pieredzes gūšana – klausīties konkursa uzvarētāju referātu lasījumos. Konkursa rīkotāji deva iespēju visiem dalībniekiem salīdzināt, novērtēt un krāt savu zināšanu bagātību.

Tā kā pārsvarā visi darbi bija par Latvijas vēsturi, uzzināju daudzus jaunus,interesantus faktus, uzklausīju viedokļus par mūsu tautas pagātni, varēju tos salīdzināt ar savējo.

Vēl konkursa rīkotājiem par labu runā tas, ka katrs dalībnieks saņēma vērtīgas grāmatas, kā arī dāvanas skolotājam un savai skolai.

Tas bija lielisks ceļojums pieredzes apmaiņai pa tik skaistu un majestātisku ēku kā Latvijas Zinātņu Akadēmija. Bildes.

Jolanta Šmukste, 11.klases skolniece

 

 

12.12.2008. | Projekta "Par drošu nākotni jādomā jau šodien" noslēguma pasākums.

Ikvienam cilvēkam ir jāprot rīkoties neparedzētās situācijās, sevišķi tādās, kas var apdraudēt mūsu drošību, veselību vai pat dzīvību. Taču, lai to darītu, ir nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas. Tāpēc 9.b klases skolēni (K.Kozireva, O.Piskunova, V.Titovs, I.Bļums, J.Čižiks, D.Kirilovs, V.Kalinovs, M.Tumaševičs, V.Firsovs, D.Stepanovs, S.Kudrjašovs) audzinātājas Innas Kabares vadībā vesela gada garumā darbojās Lauku Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas projektā „Par drošu nākotni jādomā jau šodien”. Projektu atbalstīja arī Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, bet koordinatores loma bija uzticēta Preiļu rajona organizācijas „Glābiet bērnus!” vadītājai Elmai Aksjonovai.

Projekta laikā bērni apguva gan pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, gan devās ielu reidos kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem, apmeklēja nodarbības Probācijas dienestā, klausījās Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieku stāstījumu, apmeklēja Valsts Ugunsdzēsības dienestu, tikās ar Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, devās aizraujošā ekskursijā uz Daugavpili.

Projekta noslēguma pasākumā 9.decembrī kopā ar 9.b klases skolēniem piedalījās arī Preiļu 1.pamatskolas komanda. Ar savu klātbūtni pagodināja Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs A.Zagorskis un Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste A.Džeriņa, Pārtikas un veterinārā dienesta vadītāja V.Petrova, Valsts policijas pārstāvji  I.Ziemele un V.Patmalnieks,

VUGD darbiniece M.Rikova, Sarkanā Krusta organizācijas pārstāve V.Šmukste  u.c.

Pasākuma vadītāja E.Aksjonova prezentēja projekta norisi, iepazīstinot ar tā laikā notikušajām aktivitātēm. Skolu komandām bija iespēja parādīt projekta laikā gūtās zināšanas gan rādot mājasdarbu, gan atbildot uz visdažādākajiem jautājumiem. Noslēgumā darba grupa pateicās projektā iesaistīto organizāciju un dienestu pārstāvjiem, kā arī mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai par sniegto atbalstu un zināšanām. Bildes.

Ināra Vasiļevska, direktora vietniece informātikas jomā

 

10.12.2008. | Noslēdzies makulatūras vākšanas kampaņas I posms!  Sveicam čaklākos un aktīvākos!

Sk.sadaļu EKO projekts.

 

05.12.2008. | Konkurss sākumskolas zēniem „Superpuika”.

Superpuika. Kāds viņš ir ? Pats prasmīgākais vai pats gudrākais, pats iznesīgākais vai pats pieklājīgākais? Jāsaka, ka superpuikam piemīt visas šīs īpašības. Pat vēl vairāk. Kāpēc tāds prātojums par superpuiku?

Viss ir vienkārši. 3.decembrī tika noskaidrots pats superīgākais puika no deviņiem sākumskolas zēniem. Tas ir Artūrs Stabulnieks no 4. klases. Vice-superpuikas titulu ieguva Kaspars Vasiļjevs (4.klase), bet par skatītāju simpātiju kļuva Mareks Cakuls no 2. klases.

Lai piedalītos šajā konkursā, zēniem bija krietni jāpastrādā: jāatkārto labas uzvedības noteikumi, jāiemācās dejot, jāsagatavo garšīgs mājasdarbs un tā prezentācija. Atbildīgi un cītīgi bija gatavojušies visi zēni – arī Ernests un Meinards no 2. klases, Jānis, Lauris un Iļja no 3.klases un Boriss no 4. klases.

Konkursa vadītājas un Pepijas Garzeķes lomā bija iejutusies skolēnu parlamenta prezidente Santa Vasiļevska, bet palīgos viņai gāja Vija Struka un Jānis Čižiks.

Gan žūrijas komisijai, gan skatītājiem ir liels prieks, ka mūsu skolas jaunākajās klasēs ir tik jauki, gudri un radoši zēni!

Paldies direktores vietniecei Natālijai Smukšai par pārdomāto un interesanto pasākumu, klašu audzinātājiem Silvijai Avotiņai, Elizabetei Belousovai un Egilam Ukstiņam, deju skolotājai Rimmai Gavrilovai un zēnu vecākiem par gatavošanos konkursam! Bildes.

Rita Pudāne, direktora vietniece ārpusstundu darbā

 

01.12.2008. | Pirmās Adventes sveces iedegšana Rozā zālē ar draudzes priestera Česlava Mikšto piedalīšanos. Sākumskolas bērni saņem priestera svētību savās klasītēs.

          Mēs iededzam vienu - īpašu sveci un mums, kā parasti - maz laika!

Taču šis ir īpašs laiks – ir sākusies Advente - Gaidīšanas laiks.

Nezagsim no Dieva laiku, kas būtu jāveltī viņam kā mūsu Tēvam. Kā? Kad? ... Lūgšanā. Klusumā. Domās un darbos, darbos, kas veltīti slimiem un vientuļiem, veciem – visiem, kam nepieciešama palīdzība, varbūt klasesbiedram, vecākiem, arī sev.

Ieraugiet, saklausiet - to var tikai ar sirdi.

Nežēlojiet laiku labiem darbiem. Tādā veidā mēs iepriecināsim Dievu.        

Dievs jūs aicina arī uz Baznīcu, uz grēksūdzi.

Šim nolūkam noderēs Adventa kalendārs, kurā atzīmēsim laiku – veltīto Dievam. /Bildes/

Valentīna Skutele, kristīgās mācības skolotāja

 

29.11.2008. | Rīgā notika stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” fināls.

Tajā piedalījās un aizstāvēja ne vien mūsu skolas, bet arī visas Dienvidlatgales godu 2.klases skolniece Rasma Ormane. Rasmas stāstītā pasaka, anekdote un atgadījums no dzīves izpelnījās žūrijas atzinību, un viņa ieguva Lielās stāstnieces titulu. Apsveicam! Bildes.

 

28.11.2008. | Mūsu skolā valdīja patīkams satraukums – šodien novadnieka Aleksandra Vasiļevska daudzinājuma svētki.

Mēs priecājamies, ka svētkus apmeklēja arī viesi no Galēniem –Ūšupeite”(vad. Anna Kupre) un Līvānu 2. vidusskolas folkloras kopa „Dodola”(vad. Vasilisa Belousova). Uzstājās arī pašmāju krievu folkloras draugi (sk. Alla Kolbasko un Inna Kabare) un, protams, „Jumalāni”( vad. Ārija Bergmane-Sprūdža un Rita Pudāne). Visiem bija iespēja uzzināt interesantu un noderīgu informāciju par Aleksandru Vasiļevski, dziedāt, dejot, iet rotaļās, minēt mīklas, piedalīties konkursos. Kolektīvu vadītājas pirms tam apmeklēja arī mūziķa kapu, kur nolika ziedus, aizdedza svecītes un viņam nodziedāja dziesmu.

Paldies visiem mūsu skolas ļaudīm, kas ar savu darbu palīdzēja šos svētkus padarīt skaistus un neaizmirstamus! Īpaša pateicība Riebiņu novada domei par līdzfinansējumu, SIA „Agrofirma Turība” par galda uzklāšanu, skolas direktorei Inetai Anspokai, direktores vietniekiem Inārai Vasiļevskai, Natālijai Smukšai, Viktoram Golubevam, skolotājām Innai Zenovjevai, Silvijai Avotiņai, Allai Solovjovai, Mihailam Mihailovam, skolēnu parlamenta meitenēm Santai, Evijai, Alinai, Anželikai, Vijai un skolas tehniskajam personālam.

Rita Pudāne, pasākuma organizatore,direktora vietniece ārpusstundu darbā

 

28.11.2008. | Spokojās jokojas

Ielūkojieties, kā vienā jaukā vakarā spokojās un jokojās 2.klase! /Bildes/

 

28.11.2008. | Noslēdzies interesants projekts

 

Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centrs un biedrība „Mūsmājas” no 2007. gada 1. novembra līdz 2008.gada 30. novembrim realizēja Eiropas Kopienas Pārejas programmas atbalstīto projektu „Manas un Tavas pagātnes pēdas.”

Projekta mērķis: Preiļu rajona mazākumtautību etniskā integrācija sabiedrībā, izzinot un popularizējot dažādu tautu kultūras tradīcijas.

Projekta laikā bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, lai iepazītu savas tautas un ģimenes kultūru, tradīcijas un vēsturi:

 • redzēja – Latgales skaistākās vietas, augstākos kalnus un zilākos ezerus;
 • darbojās – piedalījās atrakcijās, pasākumos un sporta spēlēs, peldējās, izzināja meža noslēpumus, iepazina lielus un mazus dzīvniekus un eksotiskus putnus;
 • piedzīvoja – draudzību, kopīgas darbošanās prieku, pārsteigumus, taureņus pakrūtē, pārgājienus un jautrību;
 • mācījās – dažādu tautu kultūru, saskarsmi, valodas, dejas, vēsturi, sapratni un iejūtību, prasmi komunicēties ar savējiem un citu tautību bērniem;
 • ieguva – jaunus draugus un piedzīvojumus, pieredzi un zināšanas.

Galvenie iegūtie rezultāti ir tādi, ka tika sekmēta bērnu etniskā integrācija Preiļu rajonā, iesaistot 50 mazākumtautību un 20 latviešu tautības bērnus dažādu etnisko kultūru aktivitātēs; projekts veicināja dažādu tautu kultūru dialogu un kultūru popularizēšanu, paplašinot kultūras kontaktus starp etniskajām grupām.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka pateicās projekta vadītājai Anitrai Sondorei par iespēju iesaistīties šajā projektā gan atsevišķiem pedagogiem (I.Ormanei, I.Anspokai), gan arī mūsu skolēniem. Aktīvākie 7 skolēni piedalījās arī noslēguma pasākumā, kurā valdīja labestīga atmosfēra un visiem garšoja sarūpētais cienasts. Bet kur nu vēl dāvanas! Pateicamies par atbalstu V. Golubevam.

Irēna Ormane, vasaras nometņu skolotāja

 

Sveicam 10.b klases skolnieku Artūru Šmukšu ar iegūto II vietu rajona vācu valodas olimpiādē (sagatavoja skolotāja N.Smukša)!

UNESCO ASP dalībskolu pārstāvju seminārs Daugavpilī (sk. sadaļu UNESCO ASP)

Apkopoti makulatūras vākšanas rezultāti par novembra mēnesi (sk. sadaļu EKO projekts)


 

 20.11.2008. | Sveicam konkursa "Teci, teci valodiņa" titulu ieguvējus

20.novembrī, kā jau ierasts rudenī, uz konkursu „Teci, teci, valodiņa” devās pasaku, anekdošu un patiesu dzīves notikumu labākie stāstnieki. Līvānos Laimiņas skolā satikās skolēni no Līvāniem, Galēniem, Dravniekiem, Jersikas, Vārkavas, Daugavpils un, protams, Riebiņiem. Stāstniekus vērtēja gan viņu skolotāji, gan Dienvidlatgales novada koordinatore Anna Kārkle, gan Māra Mellēna, LU Etniskās kultūras centra speciāliste. Skolēni cīnījās par titulu Mazais stāstnieks un Lielais stāstnieks iegūšanu. Bet visaugstākais novērtējums novada konkursā ir aicinājums piedalīties stāstnieku konkursā Rīgā, kas notiks š.g. 29. novembrī LBN. Starp vislabākajiem pasaku stāstītājiem ir arī Rasma Ormane no 2.klases. Viņa nākamsestdien dosies uz Rīgu pārstāvēt ne tikai savu skolu, bet visu Dienvidlatgales novadu.

Bet Mazā stāstnieka titulu ieguva Evija Meluškāne (3.klase), Elīna Cakule, Elīna Joņeva un Jacenta Rudzāte (visas no 4.klases). /Bildes/

Sveicam visas meitenes ar gūtajiem panākumiem!

Rita Pudāne, ārpusstundu darba organizatore

 

18.11.2008. | Mēs lepojamies...

Svētkos vislabākie saņem atzinību par savu veikumu. Mēs lepojamies, ka mūsu vidū ir tādi cilvēki, kuru darbs ir novērtēts rajona, Riebiņu novada un mūsu skolas līmenī.

Sagaidot Latvijas 90. gadadienu, Preiļu rajona padomes Atzinības rakstu saņēma mūsu skolas direktore Ineta Anspoka par radošu pieeju, iniciatīvu un prasmi, vadot Riebiņu vidusskolu, Riebiņu novada Atzinības rakstu par labestību, atsaucību sadzīvē un darbā, gādīgu attieksmi pret skolēniem, lielo veikumu apkārtējās vides sakopšanā – Valentīna Skutele.

Riebiņu vidusskolas Atzinības raksti tika pasniegti Ārijai Bergmanei-Sprūdžai par kolektīvu māksliniecisko sniegumu, akcentējot dziesmas un mūzikas nozīmi, Anitai Randarei par dancot gribētāju aktivizēšanu darboties un attīstīt savas radošās spējas, palīdzot saglabāt latvisko identitāti, Rimmai Gavrilovai par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadīšanu, iedzīvinot deju soļos mūsdienīgas interpretācijas, Innai Kabarei par krievu tautas nacionālās kultūras izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu vietējā sabiedrībā, Annai Gorinai par nesavtīgu un apzinīgu darbu un sakarā ar LR proklamēšanas 90. gadadienu un Inārai Vilcānei par pašaizliedzīgu un mērķtiecīgu darbu un sakarā ar LR proklamēšanas 90. gadadienu, Irēnai un Ilmāram Pizāniem par meitas Kristīnes audzināšanu un Jeļenai Harlamovai par skolas padomes veiksmīgu vadīšanu Preiļu rajona padome apbalvoja jauniešus ar naudas balvām. Starp tiem ir arī mūsu skolas 12.klases skolniece Kristīne Pizāne, kas šo apbalvojumu izpelnījās ar aktivitāti radošo darbu konkursos un panākumiem olimpiādēs.

 

14.11.2008. | Pasākums, veltīts Latvijas Rpublikas proklomēšanas 90. gadadienai

Direktores uzruna
Svinīgā daļa /Bildes/
Ierindas skate /Bildes/

14.novembrī skolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltīts pasākums „Ai, jaunatne, kā plaukstošs dārzs tu esi, uz tevi Latvija liek cerību...”

Svinīgajā daļā tika pasniegti Riebiņu vidusskolas Atzinības raksti skolas darbiniekiem. Tos saņēma skolotājas Ā.Bergmane – Sprūdža, I.Kabare, A.Randare, R. Gavrilova, tehniskās darbinieces I.Vilcāne un A.Gorina, 12.klases skolnieces K.Pizānes vecāki un skolas padomes priekšsēdētāja J.Harlamova. Tika godināti skolēni un skolotāji, kuri piedalījās literārā izdevuma „Pieskāriens Riebiņu novadam” tapšanā. Par piedalīšanos dažādās ārpusstundu aktivitātēs pateicības saņēma vairāki skolēni. Starp viņiem – V.Struka, E.Vasiļevska, L.Golubeva, K.Pizāne, L.Vilka, V.Kabare u.c.  Sekoja tradicionālā ierindas skate, kurā savu prasmi demonstrēja apvienotās paralēlklašu komandas pamatskolas grupā ( 5.a - 5.b, 6.a – 6.b, 7.a – 7.b, 8.a – 8.b, 9.a – 9.b), 2., 3., 4.klase sākumskolas grupā un 10.a – 10.b, 11., 12.klase vidusskolas grupā. Klašu uzstāšanos uzmanīgi vēroja un vērtēja kompetenta žūrija: sporta skolotāji M.Pokšāne un A.Isajevs, skolotājs M.Mihailovs, P.Pastars no skolas padomes un zemessardzes pārstāvis J.Smukša.
Uzvarētāju laurus šoreiz plūca 3.klase (audz. E.Belousova), 6.a – 6.b klases (audz. V.Ameļohina un A.Kolbasko), kā arī 12.klase (audz. M.Tarasova). 2.vietas ieguvēji – 2.klase (audz. S.Avotiņa), 8.a – 8.b klase (audz. N.Smukša un I.Kabare), 10.a – 10.b klase (audz. F.Timošenko un R.Pudāne). Par labākajiem dežurantiem tika atzīti A.Malahova (5.b), D.Golubeva (6.a) un V.Ivanovs (12.klase).

Ierindas skate kārtējo reizi parādīja klašu kolektīvu organizētību un saliedētību, kā arī prasmi raiti soļot un precīzi izpildīt komandas ierindā. Paldies sporta skolotājiem A.Isajevam, S.Upeniecei un K.Nadirovai par ieguldīto darbu!

N.Smukša, ārpusstundu darba organizatore

 

11.11.2008. | Viktorīna vēsturē Tēvzemes nedēļas ietvaros

Tuvojoties Latvijas 90. dzimšanas dienai, 11.novembrī – Lāčplēša dienā, skolā rīkojām viktorīnu 8.-12. klašu skolēniem “Mana Latvija”. Kā vadmotīvs šim pasākumam bija Kronvaldu Ata paustā atziņa: “Tikai tas, kas savu Tēvzemi pazīst, var to patiesi mīlēt.” Pasākuma mērķis – rosināt skolēnus vairāk interesēties par Latviju, paust lepnumu par savu valsti, cieņu pret tās vēsturi, mīlestību pret dzimto pusi. Viktorīnas jautājumi aptvēra ne tikai Latvijas vēsturi, bet arī ģeogrāfiju, dabu, kultūru, politiku, personības, svētkus un atceres dienas.

Klašu komandas bija sagatavojušas mājasdarbu “Mans apsveikums Latvijai dzimšanas dienā.” Tā skolēni varēja apliecināt savu mīlestību Latvijai – ar labiem vārdiem, apsveikumu, dzeju, muzikālu iestudējumu, arī ar anekdotēm. Skolēni parādīja savu radošumu, talantu, arī attieksmi.

Kad žūrija apkopoja rezultātus, secinājām, ka 8. – 9. klašu grupā visvairāk punktu savāca 9. a klase, bet starp 10. – 12. klasēm viszinošākie izrādījās 10.b klases skolēni. Bet zaudētājs noteikti nepalika neviens, jo ikkatrs paplašināja savu redzesloku, guva jaunus iespaidus.

Ir prieks, ka skolā ir daudz zinošu un erudītu jauniešu, kas sekmēs arī valsts attīstību un izaugsmi. Mēs katrs esam piederīgs savai tautai, dzimtenei, tradīcijām. /Bildes/

 Ināra Dronga, vēstures skolotāja

 

11.-16.11.2008. | Mīlot ziemeļvalstis

No 11. līdz 16. novembrim Latvijā notika 11. ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Riebiņu vidusskolas bibliotēka kopā ar Riebiņu pagasta bibliotēku arī iesaistījās šīs nedēļas pasākumos.

Tradīcija sanākt uz kopīgiem lasījumiem bibliotēkas rīta un vakara stundās, ik gadu izvēloties vairāku ziemeļvalstu autoru konkrētus darbus dažāda vecuma grupām, sākās 1997. gadā. Ideja ātri ieguva popularitāti, un jau gadu vēlāk kaimiņvalstu ierosmei pievienojās arī Baltijas, tostarp Latvijas, valstis. Pie mums ideja, īpaši bērnu bibliotēkās, guvusi lielu atsaucību.

Šā gada tēma bija „Mīlot ziemeļvalstis”. Sākumskolas bērniem kopīgai lasīšanai tika piedāvāta Vitas Andersenas grāmata „Petrīnes lakkurpes”, pamatskolas skolēniem – Ūles Lunda Kirkegora darbs „Gumijas Tarzāns”, bet krēslas stundā bija iespēja ieklausīties somu rakstnieces Ēvas Kilpi īpaši šim gadam sarakstītajā esejā, kurā apcerēta mūsu laikmeta steidzīgā iedaba. Ik gadu Ziemeļu bibliotēkas nedēļai tiek veidots īpašs plakāts, un šogad par tā autori bija izvēlēta māksliniece Aka Hēge.

Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās šis nedēļas aktivitātēs. Sākumskolas skolēni klausījās fragmentu no „Petrīnes lakkurpēm”, bet pēc tam veidoja noformējumu Petrīnes istabai un iesaiņoja Petrīnei dāvanas. Piekto un sesto klašu skolēni klausījās fragmentu no grāmatas „Gumijas Tarzāns” un veidoja zīmējumu pēc noklausītā. Skolas internāta bērni vakarā, sveču gaismā, ieklausījās Ēvas Kilpi esejas vārdos un pie tējas galda zīmēja savus sapņus un labas atmiņas. Visiem bija uzdots arī mājas darbs.

Pasākuma organizēšanā palīdzēja un fragmentus lasīja 11. klases meitenes – Vita, Jolanta, Laura un Laura no 5.a klases. Paldies meitenēm! Ceram, ka pasākumi patika un kāds no klausītājiem vēlēsies izlasīt šīs grāmatas no sākuma līdz beigām. /Bildes/

Anna Meluškāne, skolas bibliotekāre

 


11.11.2008. | Iznākusi grāmata, kuras autori esam mēs paši...

Pagājis gandrīz gads, kopš mūsu novadā tika izsludināts jaunrades darbu konkurss „Pieskāriens Riebiņu novadam”. Jau maijā darbus novērtēja žūrija, bet rezultāti bija jāgaida diezgan ilgi. Kāpēc? Tāpēc, ka gribējās sagaidīt ļoti jauku izdevumu – grāmatu „Pieskāriens Riebiņu novadam”.

Zīmīgi, ka tieši Lāčplēša dienā konkursa dalībnieki un citi interesenti tika pulcināti Riebiņu novada domē, lai apbalvotu uzvarētājus un lai svinētu grāmatas atvēršanas svētkus. Skanēja fragmenti no jaunās grāmatas, klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns, savos iespaidos dalījās žūrijas komisijas loceklis Rolands Naglis. Ir prieks, ka pie lasītājiem nāk grāmata, kuras autori esam mēs paši – Riebiņu novada iedzīvotāji un arī mūsu skolas skolēni un skolotāji. Starp 70 konkursa dalībniekiem bija daudz arī mūsējo: Katerina Kozireva, Inna Kabare, Igors Bļums, Kristīne Pizāne, Aleksejs Šebeko, Olga Kapustjonoka, Viktorija Kabare, Andra Struka, Nikolajs Bulovs, Anželika Kirilova, Alina Rastopčina, Daiga Golubeva, Olga Kozlova, Maksims Kozirevs, Ļubova Kuprenova, Oksana Kapustjonoka, Aleksandrs Spiridonovs, Marija Malahova, Anna Škuratova, Laura Golubeva, Oļegs Podskočevs, Jūlija Mihailova, Aleksandra Plaunova, Olga Piskunova, Valentīna Skutele.

Galveno balvu šajā konkursā saņēma galēnietis Lauris Krolis, bet divas veicināšanas balvas – Viktorijai Kabarei un Kristīnei Pizānei – no piecām atceļoja uz mūsu skolu. Visi konkursa dalībnieki saņēma arī skaistu dāvanu – grāmatu „Pieskāriens Riebiņu novadam”. /Bildes/

Rita Pudāne, ārpusstundu darba organizatore