Projekts PUMPURS

 

13.06.2022 | “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

IKVD īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Riebiņu vidusskolā 2021./2022.m.g. atbalsts mācībās sniegts 12 skolēniem, tajā iesaistīti 8 pedagogi, kuri spēja objektīvi noteikt izglītojamo problēmas un trūkumus darba sākumā un sastādīt individuālus darba plānus. Konsultācijas tika sniegtas 4.-9. klases skolēniem. Bija nepieciešama palīdzība matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinībās un Latvijas vēsturē, bioloģijā un inženierzinībās. Pastāv dažādi iemesli, kāpēc rodas problēmas ar skolas mācību programmas apgūšanu: slikta atmiņa, neattīstīta loģiskā domāšana, nespēja strādāt ar tekstu, vājas latviešu valodas zināšanas. Individuālas konsultācijas palīdz ar tām veiksmīgi tikt galā. Skolēns, jūtot skolotāja nedalītu uzmanību, strādā atbildīgāk. Dalība projektā palīdz skolēnam pārliecināties, ka gan skola, gan skolotājs ir ieinteresēti viņa mācībās un panākumos. Vairāk

Projekta koordinatore skolā Inna Kabare

 

  

20.04.2022 | “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Riebiņu vidusskola turpina darbu projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šogad projekta ietvaros nepieciešamo palīdzību saņem divpadsmit 4. - 9. klašu skolēni. Pārsvarā tie, kam ir grūtības ar latviešu valodas un matemātikas apgūšanu. Ir arī tādi skolēni, kas kopā ar vecākiem atgriezās no ārzemēm, tāpēc viņiem vajag ne tikai palīdzēt pilnveidot runas prasmes valsts valodā, bet arī sniegt priekšstatus par Latvijas sabiedrības dzīves pamatiem.
Vairāk

Projekta koordinatore skolā Inna Kabare

 

  

08.01.2021 | Riebiņu vidusskola turpina darbu projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Riebiņu vidusskolas izglītojamie ir apmierināti ar projektā piedāvātajām individuālajām konsultācijām. Viņiem patīk, ka var viens pret vienu sarunāties ar skolotāju, viņiem tiek veltīta nedalīta uzmanība, var strādāt sev piemērotā laikā un tempā.
Vairāk šeit.

Projekta koordinatore skolā Inna Kabare

 

  

29.10.2020 | Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projektā 2020./2021.m.g. konsultatīvā atbalsta sniegšanai iesaistīti 8 Riebiņu vidusskolas pedagogi. Katram projektā iesaistītajam skolēnam, sadarbojoties ar vecākiem un pedagogiem, tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Tiek noskaidroti izglītojamā mācību problēmu iemesli. Visbiežāk skolā izmantojam individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos Pedagogu konsultantu atbalsts tiek sniegts matemātikā, latviešu valodā, sociālajās zinībās. Izglītojamajiem tiek sniegts gan pedagoģiskais, gan psiholoģiskais atbalsts.

Sagatavoja direktore I.Anspoka