“Catch me if you can – birds’ story” - NPJR-2020/10232

05.10.2022 | Riebiņu vidusskolas Nordplus projekta darba grupa ciemojas Fēru salā

No šī gada 26. septembra līdz 30. septembrim Riebiņu vidusskolas 6a un 6b klases skolēnu projekta darba grupa kopā ar projekta vadītāju Arnitu Znotiņu un angļu valodas skolotāju Sandri Skaraini piedalījās mūsu projekta partnerskolas “Sankta Frans skola” organizētajā mobilitātes aktivitātē Fēru salās, kas tapa pateicoties Nordplus Junior programmas projektam “Noķer mani, ja vari – putnu stāsts” (“Catch me if you can – birds’ story”- Eng.), projekta nr. NPJR-2020/10232.
Vairāk
Fotogalerija

 

  

10.09.2022 | Nordplus Junior programmas projekts

Nordplus Junior programmas projekta “Noķer mani, ja vari – putnu stāsts”(“Catch me if you can – birds’ story”- Eng.) nr. NPJR-2020/10232. ietvaros Riebiņu vidusskola uzņem partnerus no Fēru salām un Igaunijas.
Fotogalerija

 

  

25.08.2022 | Nordplus Junior programmas projekts

Nordplus Junior programmas projekta “Noķer mani, ja vari – putnu stāsts”(“Catch me if you can – birds’ story”- Eng.) nr. NPJR-2020/10232. ietvaros Riebiņu vidusskolas 10 skolēni un skolotājas Lolita Šmukste un Arnita Znotiņa kopā ar partneriem aktīvi darbojas Igaunijā.
Fotogalerija

 

  

11.04.2022 | "Putnu dienu" ekskursija dabas liegumā "Lubāna mitrājs" Nordplus projekta ietvaros

Šī gada 2. un 3. aprīlī Riebiņu vidusskolas 5a un 5b klases skolēni kopā ar klašu audzinātājām Rutu Vjaksi un Innu Zenovjevu un projekta vadītāju Arnitu Znotiņu devās vērot putnus dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Pasākumu organizēja Lubāna mitrāja informācijas centrs “Putnu dienu” ietvaros, savukārt mums šī nedēļas nogales aktivitāte tapa pateicoties Nordplus Junior programmas projektam “Noķer mani, ja vari – putnu stāsts”(“Catch me if you can – birds’ story”- Eng.), projekta nr. NPJR-2020/10232.
Fotogalerija 02.04.22
Fotogalerija 03.04.22
Vairāk

Arnita Znotiņa, projekta vadītāja, RVS skolotāja