KARJERAS atbalsts

"Izglītības ceļvedis 2023"
Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs

 
Karjeras izglītība

Kompetenču pieejā balstītā mācību saturā integrēta Karjeras izglītības programma Riebiņu vidusskola 2020. – 2023. gads. Kontaktpersona Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants Riebiņu novadā, tālr. nr. 29297746

Pielikums šeit.

17.10.2023 | Karjeras nedēļa

 

20.04.2022 | ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Riebiņu vidusskolā

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Riebiņu vidusskolā tiek īstenots kopš 2017. gada, kura galvenie uzdevumi ir nodrošināt izglītojamiem karjeras izglītību, karjeras konsultācijas, karjeras informācijas pieejamību, kā arī citus karjeras atbalsta pasākumus. Projekta īstenošanas laikā skolēni ir apmeklējuši vairākus Latvijas lielos uzņēmumus (piem.: Liepājas brīvosta, “Ādažu čipsi”, Daugavpils skrošu rūpnīca, SIA “Rīgas meži” u.c.) un mazākus vietējos uzņēmumus Preiļu, Līvānu, Rēzeknes novados, iepazīstot tajos nodarbinātās profesijas, darba vidi un karjeras iespējas, tikušies ar vietējiem uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, izzinot gan uzņēmējdarbības iespējas un īpatnības novadā, gan profesiju pārstāvju karjeras veidošanās ceļus, piedalījušies profesionāļu rīkotajās meistarklasēs, personīgās izaugsmes treneru un kouču semināros, treniņos un lekcijās.
Vairāk

 

  

14.01.2022 | Karjeras attīstības atbalsts

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. Karjeras izglītība ir sistemātiski, mācību procesā integrēti daudzveidīgi pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.
 
ESF projekts
Karjeras konsultācijas
Karjeras izglītības programma
Aktuāli
Resursi

 

  

22.10.2021 | Karjeras nedēļas pasākumos Riebiņu vidusskolā iepazīst IKT nozari

 

Vairāk šeit.

08.10.2021 | Karjeras nedēļas 11.10. - 15.10. aktivitātes

No 11. oktobra līdz 15. oktobrim Riebiņu vidusskolā notiks Karjeras nedēļas 2021 aktivitātes. Aicinām būt aktīviem un iesaistīties nodarbībās un tiešsaistes pasākumos.
Karjeras nedēļas plāns pielikumā.
Jautājumu gadījumā griezties pie skolas karjeras konsultantēm skolotājas Innas Zenovjevas un Lolitas Šmukstes.

 

  

14.05.2021 | Par karavīra profesijam

Laikā, kad mācību gads tuvojas noslēgumam, un vecāko klašu skolēniem vajag pieņemt lēmumu kur un kā turpināt savas dzīves gaitas - izglītoties augstākajās vai profesionālas ievirzes izglītības iestādēs. Daudzi skolēni jau skaidri zina savu ceļu, taču ir arī tādi, kuri vēl par to nav izšķīrušies.
6. maijā 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā, kuru organizēja un vadīja Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes virsnieki un instruktori. Prezentācijā tika vizualizēts ieskats, kas nepieciešams, lai interesenti varētu uzsākt un veidot karavīra karjeru un aizdomāties par dažādām karavīra profesijām. Jainieši iepazīnas arī ar vispārējiem kritērijiem, lai pieteiktos dienestā, ar karavīru ikdienas pienākumiem, kā arī ar likumdošanā noteiktajām sociālajām garantijām.
Paldies organizatoriem par sniegto informāciju un skolēnien par aktīvu dalību nadarbībā.

Riebiņu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inna Zenovjeva

 

  

08.01.2021 | Individuālās karjeras konsultācijas

Skolēni var apmeklēt INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS. Individuālas sarunas laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas intereses, mērķus, pildīt karjeras testus, kā arī uzzināt informāciju par sev vēlamo izglītības iestādi.

 

  

06.11.2020 | Karjeras nedēļa 2020 Riebiņu vidusskolā

No 26. līdz 30. oktobrim Riebiņu vidusskolā norisinājās Karjeras nedēļa 2020. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, tā aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.Vairāk
Prezentācija par karjeras nedēļu šeit.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Šmukste

 

  

29.10.2020 | ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pedagoga karjeras konsultanta darba grafiks Riebiņu vidusskolā 2020./2021. m. g. 1. semestrī - šeit.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns - šeit.