Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tajā pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.
                                          
Riebiņu vidusskola jau 9 gadus ir EKOSKOLA un pie skolas plīvo zaļais karogs. Līdz 2016./2017.m.g. ekoskolas koordinatore bija Sanita Upeniece. Tagad ekoskolas koordinatore ir bioloģijas skolotāja Ilze Grigule. Skolā darbojas skolēnu ekopadome.
Katru gadu skola izvēlas vienu no piedāvātajām 10 tēmām un realizē skolā izglītojošus, izzinošus, atraktīvus pasākumus šīs tēmas ietvaros. Skola sadarbojas ar Riebiņu CB, JC “Pakāpieni” un citām  iestādēm, skolēnu vecākiem un skolas darbiniekiem.

Riebiņu vidusskolas ekoskolas 2018./2019.m.g. mērķi

Riebiņu vidusskolas ekopadomes sastāvs

Ekoskolas vides kodekss

06.11.2019 | Mazgā rokas - esi vesels!

Ir iestājies rudens. Bieži to dēvē par vīrusu mēnesi. Bet galvenais ierocis cīņā ar vīrusiem ir roku mazgāšana. Jāatceras-svarīgākais nav roku mazgāšanas reižu skaits (piemēram, 15 reizes dienā), bet gan to pareiza mazgāšana tad, kad tas ir īpaši nozīmīgi!

  

06.11.2019 | Mans Zaļais dāvanu iesaiņojums

Atbalstam  un piedalāmies “Zaļā josta” rīkotajā radošajā konkursā “Mans Zaļais dāvanu iesaiņojums”, pašrocīgi darinot oriģinālus iesaiņojumus dāvanām, izmantojot otrreizējos izejmateriālus, dabas materiālus un sadzīvē nevajadzīgas, dabai nekaitīgas lietas.

Ik gadu Ziemassvētku un Jaungada svētku dienā tiek patērētas vairākas tonnas iesaiņojamā materiāla. Bieži vien šis dāvanu iesaiņojums kalpo vien dažas minūtes vai stundas, pēc kā kļūst par atkritumiem. Lielākā daļa iesaiņojamo materiālu ir gatavoti no plastmasas vai kompozītmateriāliem, kas dabā nesadalās un nav piemēroti atkārtotai pārstrādei. Atteikšanās no šādu videi nedraudzīgu iesaiņojumu lietošanas ir nozīmīgs solis pretim tīrākai videi un resursu taupībai.

Konsultēties var skolā pie skolotājām: Rutas Vjakses, Dignas Prodnieces, Anitas Puncules, Ilzes Grigules, Allas Solovjovas.

  

06.11.2019 | Izlietoto  bateriju vākšanas konkurss

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā. Baterijas vākt iespējams līdz 2020. gada 2. martam. Kontaktpersonas skolā-Juris Čižiks, Ilze Grigule.

  

30.05.2019 | Bioloģiskās daudzveidības diena Riebiņu vidusskolā

Šogad bioloģiskās daudzveidības diena Riebiņu vidusskolā netika atzīmēta vienā dienā, bet gan nedēļas garumā ar dažādām aktivitātēm. 7. klases skolēni Amanda, Andrejs un Lauris ar bioloģijas skolotāju pie sporta halles stādīja pašu  izaudzētus samteņu stādus.10. un 11.klases skolēni piedalījās diskusijā-„Malumedniecība un melnais dzīvnieku tirgus”. Diskusijas laikā skolēni noskatījās gan pašu, gan skolotājas veidotās prezentācijas ,  noskaidroja malumedniecības un dzīvnieku tirgu rašanās cēloņus, apmērus, nodarīto postu un iespējamos apturēšanas veidus. Bet galvenais katrs priekš sevis formulēja skaidru nostāju PRET. 7.klases skolēni veidoja radošus darbus „Augu dzimtas”, īpaši uzsverot Latvijas augus. 8.klašu skolēni piedalījās viktorīnā PASAULES BIŠU DIENA, pēc kuras arī degustēja Jemeļjanovu bišu dravas šī gada medu. Fotogalerija

  

27.05.2019 | Āra izglītības diena

Aprīļa beigās ekoskolēnu iesētās samtenes nu ir pieņēmušās spēkā un gatavas rotāt skolas apkārtni. Tāpēc tagad, maija beigās,mēs stādam košos ziediņus  puķudobēs. Priecājieties un saudzējiet!

17.maijs - Āra izglītības diena

17. maijs bija Āra izglītības diena, kad tūkstošiem skolu visā pasaulē mācību procesu organizēja ārpus skolas telpām. Pagājušā gada āra izglītības kampaņas dati liecina, ka tajā iesaistījās vairāk kā 2 miljoni skolēnu no tūkstošiem skolu vairāk kā 100 pasaules valstīs.

Arī Riebiņu vidusskolai ir nodrošinātas lieliskas iespējas mācīties svaigā gaisā un skolēni ar skolotājiem to aktīvi  izmanto. Fotogalerija

 

  

27.04.2019 | Starptautiska eTwinning projekta “Birds Sing about Freedom” noslēgums

No 2018. gada 29. oktobra līdz 2019. gada 24. aprīlim Riebiņu vidusskolā tika realizēts starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par brīvību”). Šī projekta laikā mūsu skolas EKO pulciņa dalībnieki kopā ar skolotājām Ilzi Griguli un Kristīnu Tjarvju sadarbojās ar Polijas skolas “Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille' a w Bydgoszczy” un Albānijas skolas “Flatrat e dijes” skolēniem. Šis bija starpdisciplinārais projekts, kurš atbilst UNESCO mērķiem, proti, tas iekļauj ilgtspējīgu attīstību veicinošu izglītību, pasaules mantojuma izzināšanu, cilvēktiesību izglītību un cieņpilnu attiecību veidošanu. Projekta laikā skolēni ieguva vērtīgas zināšanas par Polijas un Albānijas putnu pasauli, pilnveidoja zināšanas par Latvijas putniem, kā arī iesaistījās kreatīvās aktivitātēs, kuras tika saistītas ar jēdzienu „brīvība”. Vairāk par projektu eTwinningTwinSpace vidē.
Īpašs paldies 7. klases skolēniem: Andrejam Vinogradovam, Laurai Andrai Silkānei, Amandai Klindžānei, Aleksandram Rukmanim, Laurim Bjalkovskim, 11. klases skolniecēm: Laurai Stabulniecei, Jūlijai Vaivodei, Viktorijai Grikovai, Laurai Zalānei un Kristīnei Laizānei un skolotājai Ilzei Grigulei. Fotogalerija

Kristīna Tjarvja, eTwinning projekta koordinatore

 

05.04.2019 | Ekoskola brīdina! Ērces šogad jau pamodušās!

Tas nozīmē, ka, staigājot pa vietām, kur uzturas ērces, jāatceras par aizsardzības līdzekļiem – jānodrošina apģērbs, lai ērces zem tā nevarētu palīst, kā arī, atgriežoties telpās, jāpārliecinās vai nav piesūkusies ērce.
Ērču kodumi ir bīstami, jo tās pārnēsā vairākas bīstamas slimības – encefalītu, Laimas slimību un ērlihiozi.
Daudz ērču ir:

  • nekoptās meža audzēs,
  • ilggadīgi nekoptās un krūmiem aizaugušās pļavās,
  • garā zālē,
  • krūmājos,
  • briksnājā.

Tāpat atgādinām, ka jābūt piesardzīgiem veicot āra uzkopšanas darbus, īpaši vietās, kur zāle nav pļauta vairākus gadus pēc kārtas. Ik pa laikam jāpārliecinās, vai pa apģērbu nerāpo ērce, bet, pārnākot mājās, jāpārbauda ķermenis, vai kāda ērce nav piesūkusies.

 

28.03.2019 | Novada skolu konkurss „Pasaules ūdens diena”

22. martā Riebiņu vidusskolā ar novada skolu konkursu tika atzīmēta Pasaules ūdens diena. Skolā ieradās skolēnu komandas no Dravnieku, Rušonas, Galēnu un Sīļukalna pamatskolas. Lai stiprinātu sadarbību un draudzību, komandas tika sajauktas. Katrā komandā bija 5 skolēni,  pa vienam skolēnam no katras  novada skolas . Komandām-„Delfīni”,”H2O”, „Lielā liepa”, „Ūdens piles”, „Ūdens lāses” bija jāveic uzdevumi 5 stacijās.
Katrā stacijā komandas sagaidīja un uzdevumus veikt palīdzēja Riebiņu vidusskolas ekoskolēni. Skolas rozā zālē radošās darbnīcas vadīja skolotāja Alla Solovjova ar palīgiem no origami pulciņa. Pēc uzdevumu veikšanas stacijās skolēni varēja uzspēlēt spēles, fotografēties fotostūrītī, izgatavot sev suvenīrus.
Uzvarēja komandas „Delfīni” un „Ūdens lāses”-tā kā komandas bija jauktas, diplomi devās uz katru no novada skolām. Fotogalerija

Skolotāja Ilze Grigule

 

25.02.2019 | 2019. gada simboli

Katru gadu janvārī Latvijas dabas organizācijas izvirza savus gada simbolus - augus, dzīvniekus, sēnes, dzīvotnes. To mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību apkārtējai videi, dabas vērtībām vai problēmām. Kad tika zināmi visi gada simboli, ekopadomes aktīvākie locekļi izveidoja 2019.gada Latvijas simbolu plakātu, kurš ir redzams bioloģijas kabinetā. Uz plakāta ir atrodama informācija par katru šī gada simbolu. Decembrī 10. klases skolēni izteica savus kandidātus simbolu statusam un Juris Vaivods uzminēja 2019. gada dzīvnieku. Tas ir Alnis.
2019.gada augs - Zvagulis
Sēne - Ābeļu sarkodoncija
Koks - Krimas liepa
Kukainis - Malārijas ods
Bezmugurkaulnieks - Mārīšzirneklis
Sūna - Tūbainā bārkstlape-
Putns - Mežirbe
Dzīvotne - Vecie boreālie meži
 

Ilze Grigule, Ekoskolas programmas skolotāja 

 

15.02.2019 | Zaļais restarts

Riebiņu vidusskolas EKO pulciņa dalībnieki pēc ilgiem strīdiem nonāca pie kopsaucēja , ka konkursa darbs tiks veidots no pogām , kuru noteikti ir sakrājies mājās daudziem no veciem laikiem.
Tāpēc skolā notika pogu medības. Tad varēja sākties karstas debates, ko tad īsti veidot? Jautājums atrisinājās pats no sevis-skolas simbols ir pūce. Direktore Ineta Anspoka lepojas ar lielu pūču kolekciju( būs lielisks papildinājums). Arī pagājušā gada konkursam no kartona tika veidotas pūces! Prezentācija

Ilze Grigule, Ekoskolas programmas skolotāja
 

 

29.01.2019 | Riebiņu vidusskolas EKOSKOLA janvārī 

Jauno 2019. gadu un mācību gada otro semestri EKOSKOLA nolēma sagaidīt aktīvi un radoši .Skolā esam ieviesuši jaunu tradīciju - EKOVIKTORĪNU. Šogad to organizējām 16. Janvārī. Piedalīties tika aicināti 5. - 12.klašu skolēni. Viktorīnas jautājumi tika veltīti EKOSKOLAS gada tēmai - ŪDENS. Jautājumi nebija grūti, tāpēc papildpunkti tika piešķirti par ātrumu. Jautājumu izvērtēšanu veica EKOSKOLAS prezidente Jūlija Vaivode un koordinatore Ilze Grigule. Diezgan sīva cīņa par punktiem izvērtās vidusskolas grupā. Bet uzvarētāji - 11.klase!!!!! Pamatskolas grupā uzvarētāji 5. klase un 8.a. klase!!!! Apsveicam! Nopelnītās balvas pasniedza skolas direktore Ineta Anspoka  skolas Jaunā gada karnevālu pasākumos. Jautājumi
 

 

27.12.2018 | Riebiņu vidusskolas ekoskolas aktivitātes gada nogalē

Ātri skrien laiks un drīz jau pie durvīm klauvēs Ziemassvētki. Tāpat kā pagājušogad Riebiņu vidusskolas Ekoskolas dalībnieki aicina visu skolas saimi svētkos izrādīt cieņu mūsu dabas skaistulei –eglei. Ne vienmēr uz svētkiem ir jānocērt eglīte. Esiet radoši un izdomājiet savu īpašu „”eglīti”. Mūsu padomi:

  • izrotājiet dzīvu eglīti pagalmā
  • izmantojiet egļu zarus un izrotājiet tos
  • izmantojiet eglīti podiņā, kuru var vēlāk iestādīt
  • izrotājiet mākslīgu eglīti
  • izgatavojiet savu eglīti, izmantojot dažādus materiālus un savu fantāziju.

Ekoskolas dalībnieki paši izgatavoja eglīti bioloģijas kabinetam no koka līstītēm un priežu zariņiem, to izrotāja ar pašgatavotām „mantiņām”. Ļoti iepriecināja arī skolas vestibilā tapusī ekoeglīte. Par to jāpateicas skolotājai Anitai Punculei.

Tradicionāla jau ir kļuvusi Ekoskolas Ziemassvētku radošā darbnīca. Šogad aktīvākie dalībnieki pulcējās uz darbīgi saldo darbnīcu 16.decembrī.Skolotājs Valērijs Jurkāns sagatavoja koka pamatnītes, kuras tika radoši pārveidotas par svečturīšiem un Ziemassvētkos atradīs savus īpašniekus. Lai darbiņš raitāk veiktos, tika ceptas arī vafeles un skanēja skaista Ziemassvētku mūzika.
Paldies čaklajiem ekoskolēniem un atbalstītājiem! Priecīgus Ziemassvētkus un Veselīgu Jauno gadu!

Ekoskolas koordinatore - Ilze Grigule

 

 

20.11.2018 | Ekoskolu Rīcības dienas Riebiņu vidusskolā

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā skolās tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.
Šī gada Rīcības dienu tēma bija “Nē vienreizlietojamai plastmasai!”
Riebiņu vidusskolas Ekoskolu Rīcības dienu aktivitātes notika 31.0ktobrī. Pirmās trīs mācību stundas 5.-12.klasei sākās ar eko jautājumiem. Priekšmetu skolotāji uzdeva skolēniem dažādus jautājumus  par plastmasu un vides problēmām .
Garajos starpbrīžos klašu pārstāvji apzīmēja papīra maisiņus. Notika Papīra maisiņu skaistumkonkurss. Par iedvesmu zīmējumiem kalpoja skolas vides kodekss. Vēlāk apzīmētie maisiņi tiks izmantoti skolas prezentācijai.
Pēcpusdienā skolēnu ekopadome organizēja EKO pēcpusdienu 1.-4.klašu skolēniem. Tika izveidotas 4 darbnīcas:
“Sajūtu darbnīcā “darbojās Viktorija Pauniņa, Artis Catlakšs, Andrejs Vinogradovs. Skolēniem pēc taustes vajadzēja atpazīt dažādus vides objektus, tos nosaukt un noraksturot.
“Atkritumu darbnīcā” apmeklētājus gaidīja Aleksandrs Rukmans un Lauris Bjalkovskis. Viņi uzdeva skolēniem uzdevumu -pareizi sašķirot dažādus atkritumus.
“Radošajā darbnīcā” Laura Silkāne, Amanda Klindžāne un Kristīne Laizāne iemācīja skolēniem pagatavot pierakstu blociņus, izmantojot kastu kartonu un pagājušā mācību gada pierakstu burtnīcu pārpalikumus.
“Garšīgajā darbnīca”11.klases meitenes-Laura Stabulniece, Viktorija Grikova un skolēnu ekopadomes prezidente Jūlija Vaivode parādīja un pastāstīja kā pagatavot krējumu no saulespuķu sēkliņām. Skolēni varēja uzzināt , kā var ēst veselīgāk.
Tā kā 31.0ktobrī daudzās valstīs tiek atzīmēts Visu Svēto vakars jeb “Helovīns”, tad šī diena skolā noslēdzās ar filmu vakaru visiem interesentiem!
Paldies skolas pedagogu  kolektīvam par atbalstu un skolēniem par aktīvu dalību! Fotogalerija

Ekoskolas koordinatore Ilze Grigule
 

 

01.11.2018 | Ekoskolas darbība

Ir straujiem soļiem sācies jaunais mācību gads un EKOSKOLAI ir daudz mēŗķu un uzdevumu! Pirmajās nodarbībās tika apstiprināta skolas gada tēma ŪDENS!

Tika pieņemts vides kodekss, apstiprināts EKOPADOMES sastāvs un ievēlēta EKOSKOLAS prezidente-Jūlija Vaivode! Jau notiek pirmie pasākumi: 6.klase devās izzināt Kalupes mežu. 4.-5.klase apmeklēja vides centru "Ķepas", Jaundomi un Andrupenes purvu. Vidusskolēni izpētīja Ķemeru tīreli.

Svarīgākais pasākums tomēr bija EKOSKOLU apbalvošanas ceremonija Rīgā, kura notika 20. septembrī. Skola jau devīto reizi saņēma zaļo karogu!!!!!!

 

10.10.2018 | Labo darbu festivāls Madonā

Riebiņu vidusskolas Ekoskolas komandai bija iespēja piedalīties labo darbu festivālā Madonā. Komandas sastāvā  bija Andrejs, Jūlija, Lauris, Laura, Himēna. Lai dotos uz festivālu , komandai bija jāizveido sava prezentācija, komandas nosaukums. Bija jāpaņem līdzi arī darba materiāli, lai varētu kopīgi ar citiem skolēniem veidot paklājiņu. Komandu nosaucām “Sauļuki”. Līdzi uz Madonu paņēmām arī pašizaudzētu ķirbi un simboliskas saulītes. Diena Madonā pagāja piesātināti. Mums bija iespēja uzzināt par citu skolu labajiem darbiem un parādīt sevi. Darbojāmies darbnīcās, stādījām hortenzijas, sportojām un tikai vakarā noguruši, bet apmierināti par pavadīto dienu bijām mājās. Prezentācija Fotogalerija

 

 

28.09.2018 | Atskaite par paveikto

Prezentācija par Riebiņu vidusskolas EKOSKOLAS darbību 2017./2018.m.g.


 

 

27.09.2018 | Dzīvosim zaļi

Saulaini sveicieni visai Riebiņu
vidusskolas saimei
jaunajā mācību gadā!
Dzīvosim zaļi un veselīgi!