Meteņdienas masku gājienā uz Riebiņu PII “Sprīdītis”