Riebiņu vidusskolas meitenes startēja Latvijas čempionātā vieglatlētikā