Riebiņu vidusskolas 7.,8. un 11.klases skolēni tikās ar jauno rakstnieci Agnesi Pastari