Eiropas sporta nedēļa Riebiņu vidusskolā zem izturības zīmes!