KIVA programmas atklāšanas pasākums Riebiņu vidusskola