Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 9. - 10. klasēs