Leontīnas Paldiņas radošo darbu izstāde "Sasiesim astes"