Riebiņu vidusskolas projekts ir konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2019" uzvarētājs