Pasniegtas balvas izcilākajiem Latgales skolotājiem